10 พ.ค. 2020 เวลา 11:05
ความจริงดีที่สุดแต่ก็อยู่ที่คำพูดและน้ำเสียงด้วย
โฆษณา