ความจริงดีที่สุดแต่ก็อยู่ที่คำพูดและน้ำเสียงด้วย
3 ถูกใจ
30 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา