ขออนุญาติเอาเรื่อง ความไว้วางใจ คุณสมบัติที่ต้องมีสำหรับทุกคน มาแชร์หน่อยนะครับ
ความไว้วางใจ หรือ Trust เป็นสิ่งแรกเลยนะครับเมื่อเราจะคบเพื่อน ทำธุรกิจ ผู้นำ คุณสมบัติแรกที่เราต้องมีคือ TRUST เราจะทำอย่างไรให้เกิดความเชื่อหรือสร้าง trust ได้
หลายๆครั้งที่คนบางคนพูดแล้วเราเชื่อทันที หรือบางคนพูดแล้วเราไม่เชื่อเลย เกิดจากองค์ประกอบ 4 อย่างครับ ได้แก่
1. ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ Integrity
2. ความตั้งใจในการทำ Intent
3. ความสามารถในการทำ Competence
4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น Track record
ต้นไม้ของความเชื่อใจ Trust จาก Stephen M.R.Covey
ทั้ง 4 องค์ประกอบนี้เปรียบเสมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่ออกดอกออกผลออกมา โดยมีรากฐานที่แข็งแรงนั่นคือ ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญ คือ Integrity
ต้นไม้มีลำต้นที่พ้นพื้นดินออกมา เปรียบเสมือนกับความตั้งใจของคนเราในการทำงาน ทำสิ่งต่างๆ การที่มีความมุ่งมั่นในการกระทำ และการเอาใจใส่ในงาน ในคน คือ Intent
กิ่งก้านสาขาของต้นไม้ เปรียบได้กับ ความสามารถในการแผ่กิ่งก้าน สร้างร่มเงา ถ้าเทียบกับคนก็คือ ความสามารถที่เรามีอยู่ ซึ่งต้องเป็นความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบัน และในอนาคตให้ได้ โลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้นเราต้องหมั่นพัฒนาความสามารถ หรือ competence ของเราเริ่มจากการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ การฝึกทักษะที่จำเป็นในโลกปัจจุบัน และโลกในอนาคต เพื่อความก้าวหน้า
ดอกผลของต้นไม้ เปรียบเสมือนผลงานของเรา หรือที่เรียกว่า track record ว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนั้นมีผลงาน ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพดีมั้ย มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
จะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้เลยครับ ในการสร้างความไว้วางใจ เพราะถ้ามีแต่ความซื่อสัตย์ ไม่มีผลงาน ไม่มีความสามารถ ก็ไม่สามารถพัฒนาได้ หรือมีความสามารถมาก แต่ไม่มีความซื่อสัตย์ก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายตามมา ดังที่เห็นในสังคม
Trust ไม่ใช่แค่เรื่องทางสังคมเท่านั้น ยังมีผลในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับ
ถ้าธุรกิจมีความเชื่อใจ ไว้วางใจกันแล้ว ความรวดเร็วในการทำธุรกิจก็จะไวมากขึ้น ค่าใช้จ่ายก็จะลดลง
ถ้าธุรกิจมีความเชื่อใจน้อย ความเร็วในการทำธุรกิจก็จะช้า ค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องเสียเวลาในการตรวจสอบ เสียค่าใช้จ่ายในการประกัน และตรวจสอบ
TRUST and ECONOMIC
ดังนั้นเมื่อเราเริ่มทำงาน ทำธุรกิจ หรือทำอะไรก็ตามเพื่อความสำเร็จ สิ่งแรกที่เราจะต้องสร้างให้ได้คือ TRUST นะครับ
ที่มา : Speed of Trust , Stephen M.R. Covey
ภาพ จาก YouTube https://youtu.be/lvIEfNyZ8B0
หนังสือดีครับ แนะนำอ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนารนเองได้ครับ
48 ถูกใจ
19 แชร์
2.4K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 48
    โฆษณา