มีบัญชีอยู่แล้ว?
😊😊แม้จะสูงวัยแต่หัวใจ❤️...เกินร้อย กับบทบาทการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่านของเจ้าสัวปั้นหรือคุณ "บัณฑูร ล่ำซำ "
1
(Cr:www.brandinside.asia)
🌸วันนี้ขอนำเสนอ...เรื่องราวของคุณปั้น บัณฑูร ล่ำซำ ด้วยความรู้สึกชื่นชมในแนวคิดและการใช้ชีวิต...ในช่วงปั้นปลายของชีวิตที่ จ.น่าน ด้วยเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำน่านและการหาทางออกให้กับชาวบ้านในการพัฒนาพื้นที่ทำกิน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชุนเพื่อความอยู่รอดทั้งป่าไม้และคนในชุมชน
หากกล่าวถึงคุณปั้น บัณฑูร ล่ำซำ ผู้คนส่วนใหญ่ทราบดีว่า ที่ผ่านมา ท่านผู้นี้มีความสามารถและประสบการณ์มากมายเพียงใดกับบทบาทนายธนาคารและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งทำงานมายาวนานถึง 40 ปี
ผู้คนอาจสงสัย ว่าเหตุใดวันหนึ่งคุณปั้นจึง เปลี่ยนบทบาทจากงานด้านการธนาคาร ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องบริหารการเงิน การลงทุน อยู่กับตัวเลขมาทั้งชีวิต ผันตัวมาเป็นนักอนุรักษ์ป่าต้นน้ำที่จ.น่าน ได้อย่างไร
(Cr:www.sanook.com)
คุณปั้นบอกกับใครหลายคนว่า ได้ตกหลุมรักและรู้สึกผูกพันกับจังหวัดน่าน อย่างน่าประหลาดใจ เมื่อหลายปีก่อนที่ได้มาเยือนจังหวัดนี้ โดยได้มีโอกาสมาเปิดห้องสมุด ที่บ้านน้ำพาง อ. แม่จริม
ด้วย จ.น่านเป็นเมืองที่สงบและสวยงาม มีอากาศที่บริสุทธิ์ ชาวบ้านน่ารักและยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายตามวิธีแบบดั้งเดิม ไม่มีแสงสี ไนท์คลับหรือแหล่งบันเทิงที่วุ่นวาย
(Cr:www.gotoknow.org)
คุณปั้นยังหลงรักในศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ มองเห็นว่าเมืองน่านแห่งนี้ น่าจะมีศักยภาพที่จะได้รับการยกให้เป็นเมืองมรดกโลก เฉกเช่นเมืองหลวงพระบาง
(Cr:www.yingii.file.wordpress.com/www.tis.dasta.or.th)
คุณปั้นเชื่อว่า หากเมืองน่านได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก น่านจะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สวยงามแห่งหนึ่ง
(Cr:travel.mthai.com)
คุณปั้นได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อของบประมาณนำสายไฟฟ้าของเมืองน่านลงดิน ซึ่งจะทำให้ผู้มาเยือนได้เห็นถึงความงดงามของตึกรามบ้านช่องที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านได้ดียิ่งขึ้น
เมื่อตกหลุมรักเมืองน่านแห่งนี้แล้ว คุณปั้นจึงตั้งใจที่จะหาซื้อที่ดิน ปลูกบ้านเพื่อที่จะใช้ชีวิตปั้นปลายที่เหลืออยู่ ณ ที่แห่งนี้
ในปีพ.ศ 2552 โดยก่อนที่จะซื้อที่ดินปลูกบ้าน คุณปั้นได้ซื้อโรงแรมเก่าแก่ที่เป็นไม้สักทองทั้งหลังจากเจ้าของที่ประสบปัญหาทางธุรกิจจึงประกาศขาย มีชื่อว่าโรงแรมพูคา ต่อจากนั้นได้ปรับปรุงโรงแรมใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมพูคาน่านฟ้า
(Cr:www.m.thetrippacker.com)
ในปีถัดมา คุณปั้นได้ตัดสินใจย้ายทะเบียนบ้านมาเป็นคนจังหวัดน่านอย่างเต็มตัว
บ้านสวยท่ามกลางขุนเขาของคุณปั้นที่น่าน(cr:www.thai.publica.org)
เมื่อมาเป็นพลเมืองน่านแล้ว คุณปั้นได้ออกตระเวนสำรวจไปทั่วเมืองน่าน เพื่อทำความรู้จักและเข้าใจถึงสภาพต่างๆของเมืองนี้ในหลายๆแง่มุม
สิ่งที่คุณปั้นได้สังเกตเห็นคือ การตัดไม้ทำลายป่าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่มองไปทางไหน ก็เห็นภูเขาเขียวขจี แต่ตอนนี้ภูเขาหลายแห่งกลายเป็นภูเขาหัวโล้นกันไปหมด
(Cr:www.bangkokbiznew.com)
เนื่องจากชาวบ้านได้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน มีการตัดต้นไม้ใหญ่ ถางป่า เพื่อเตรียมพื้นที่มาเพาะปลูก เช่นข้าวโพด และยางพารา
หากการตัดป่าไม้ของชาวบ้านดำเนินการไปเรื่อยๆ ในที่สุดป่าต้นน้ำน่านก็จะเหลือน้อยลงเรื่อยๆ อย่าน่าใจหาย
(Cr:www.thaipublica.org)
ที่ผ่านมาเป็นที่ทราบดีว่าแม่น้ำน่าน เป็นหนึ่งในสี่ แม่น้ำสำคัญ ปิง วัง ยม น่าน ที่ไหลผ่านพื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือ มาบรรจบกันที่อำเภอปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ และรวมตัวกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นสายน้ำที่สำคัญของประเทศไทย
ปริมาณของน้ำน่านที่มาบรรจบถือเป็น 40 % ของน้ำทั้งหมด ถ้าหากป่าต้นน้ำน่านถูกทำลายลงย่อมไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบ เฉพาะเพียงคนน่านเท่านั้น แต่จะส่งผลต่อพื้นที่หลายจังหวัดรวมถึงแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย
ในส่วนของธนาคารกสิกรไทย คุณปั้นได้แยกโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านออกจากโครงการเพื่อกิจกรรมทางสังคมของธนาคาร โดยตั้งงบประมาณที่จะฟื้นฟูผืนป่าน่านโดยเฉพาะ
เป็นความท้ายทายไม่น้อยที่จะทำให้ชาวบ้านเลิกบุกรุกทำลายป่าไม้ คือการต้องสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน และหาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สร้างมูลค่าเพิ่ม หาแหล่งจำหน่ายและส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย ร่วมกันคิดและวางแผนแก้ไขปัญหา
ด้วยมองเห็นปัญหาดังกล่าวและต้องการแก้ไข จึงเป็นที่มาของ "โครงการรักษ์ป่าน่าน " ในปีพ.ศ 2557 ซึ่งได้มีการจัดสัมนาเพื่อหาทางออกกันมาโดยตลอด
มีการประชุมพบปะผู้นำชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับวางแผนการทำงาน(cr:www.thai.publica.org)
ต่อมาคุณปั้นได้เสนอโครงการ " Nan Sandbox " ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นการทดลองแก้ปัญหารูปแบบพิเศษ ด้วยการรวมพลังกัน ระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน
ทางโครงการได้นำปัญหาทั้งหมดในพื้นที่ไปปรึกษานายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและต่อมานายกฯได้มีโอกาสลงพื้นที่ จ.น่านเพื่อรับทราบถึงปัญหาที่แท้จริง
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่ จ.น่าน ร่วมประชุมที่บ้านคุณปั้น(cr:www.thaipublica.org)
หลังจากนั้น " Nan Sandbox " จึงเป็นโครงการที่รัฐบาลได้อนุมัติเพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาป่าไม้ของจังหวัดน่าน และมีการสนันสนุนการสร้างอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยคุณปั้นได้เป็นประธานกรรมการในส่วนของภาคเอกชน
การแก้ปัญหาประการแรกคือ ต้องทำให้ประชาชนมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เนื่องด้วยจังหวัดน่านมีลักษณะเฉพาะพิเศษของพื้นที่คือ ร้อยละ 85 %ของจังหวัดถูกกำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ราษฎรจึงมีพื้นที่ทำกินทั้งจังหวัดเพียงแค่ 15 % (และส่วนที่เป็น 85%นั้นยังมาซ้อนทับที่ดินทำกินของชาวบ้านที่มีมาแต่เดิมอีก)
และด้วยปัญหาพื้นที่ทำกินไม่เพียงพอนั้น จึงเป็นเหตุให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อปลูกพืช เช่น พวกข้าวโพด แต่อย่างไรก็ดีชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังประสบปัญหาด้านรายได้ ทำให้มีหนี้สินจำนวนมาก
(Cr:www.saiseenew.com)
โครงการ Nan Sandbox จึงได้นำเสนอแนวทาง การจัดสรรที่ดินป่าสงวนฯเพื่อแก้ปัญหาสิทธิทำกินของเกษตรกรให้มีความชอบด้วยกฏหมาย ให้มีสัดส่วนดังนี้
72% เป็นพื้นที่ป่าสงวนฯ ให้ทุกคนช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำให้คงอยู่ตลอดไป
18% เป็นพื้นที่ทำกินในเขตป่า ที่เกษตรกรน่านยินดีฟื้นฟู กลับมาเป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ โดยทางรัฐอนุญาตให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจใต้ต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ได้
ส่วนอีก 10% คือพื้นที่ที่จัดสรรให้ปลูกพืชเศรษฐกิจได้เต็มที่ แต่ยังคงเป็นป่าสงวนฯโดยกฎหมาย
(Cr:www.thaipublica.org)
สิ่งที่โครงการมุ่งหวังคือ รายได้ต่อไร่ของเกษตรกรต้องพอเพียงต่อการดำรงชีวิต
(Cr:www.saiseenews.com)
นอกจากนั้นยังมีการระดมองค์ความรู้จากทุกศาสตร์มาพัฒนาพืชทางเลือก พัฒนาระบบดินและน้ำ ตลอดจนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การขนส่ง การสร้างแบรนด์ และการตลาดเพื่อส่งสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดโลก
และส่งเสริมให้เกษตรกรจังหวัดน่าน มีรายได้เลี้ยงดูชีวิตและครอบครัวอย่างยั่งยืน
โครงการนี้ สำหรับคุณปั้นแล้ว เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ เพราะหากสำเร็จแล้ว จะเป็นนวัตกรรมหนึ่ง ในการแก้ปัญหาให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
(Cr:www.saiseenews.com)
🌷❤️ขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนที่มีบทบาทช่วยเหลือป่าต้นน้ำน่านนะคะ คนน่านและคนไทยโชคดีมาก ที่ผู้หลักผู้ใหญ่มากความสามารถ มาเป็นผู้นำทางในการแก้ปัญหาและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อส่งต่อทรัพยากรที่มีค่าให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
🙏🏼🙏🏼ขอบคุณที่ติดตามอ่านนะคะ
🌷🌷หากชอบสาระมาพร้อมกับความรู้ฝากกด like&share และกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคะ🥰🥰🥰
Dent-jasmine เรียบเรียงคะ
  หัวเราะให้กับชีวิต 555
  รู้สึกฮักเมืองน่าน เข้าอีกคนแล้วครับ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ไม่น่าเชื่อว่าทหารควาย Buffalo Soldiers จะมีอยู่จริง ๆ ..😬🐃 หากจะพูดถึงยานพาหนะที่ตำรวจ ทหารในประเทศต่าง ๆ ใช้ลาดตระเวณตรวจตราความเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เราก็ต้องนึกถึงรถยนต์หรือไม่ก็รถมอเตอร์ไซด์เป็นหลัก
   ## NO นวัตกรรมสุดล้ำ ช่วยชีวิตผู้ป่วยหนักได้ โดยไม่พึ่งท่อช่วยหายใจ ## 2 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นวัตกรรมทางการแพทย์ต่างมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสแล้ว ในตอนนี้มีการศึกษายาฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรง ที่ถูกคาดว่าจะเป็นความหวังใหม่ ซึ่งจะช่วยรักษาผู้ป่วย ที่ถึงแม้จะติดเชื้อ และมีอาการ ก็ไม่ป่วยหนักหรือเสียชีวิตลง
   “มือใหม่หัดลงทุน ก็จับเงินล้านได้ง่ายๆ” ด้วย 7 ทางเลือกนี้! การมีเงินล้าน น่าจะเป็นความฝันของใครหลายคน รวมถึงนักลงทุนมือใหม่ที่เพิ่งศึกษา แม้บางคนจะมองว่าเป็นเรื่องยาก แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้
   สลด FBI ยันชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบ เป็นศพไบรอัน ลอนดรี คู่หมั้นแกบบี้ เพทิโต้ จบด้วยโศกนาฏกรรม FBI ยืนยันชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบในป่าสงวนแห่งชาติรัฐฟลอริดา เป็นศพไบรอัน ลอนดรี คู่หมั้นแกบบี้ เพทิโต้ เน็ตไอดอลสาว ที่หายไปก่อนพบว่าถูกรัดคอจนตายขณะออกทริปท่องเที่ยวกับลอนดรี จนคดีนี้ดังครึกโครม
   ดูทั้งหมด