อากาศจะร้อน จะเย็น หรือจะหนาว
แต่เมื่อได้บวกกับความเงียบสงบของธรรมชาติแล้ว ทำให้ฉันรู้สึกได้ว่า...
...นี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการ...
เสียงนกร้อง หรีดหริ่งเรไรร้องเบา...เบา...... อ่านต่อ