มีบัญชีอยู่แล้ว?
เงินเยียวยา 5,000.-!!!
รัฐบาลนำเงินภาษีจากรายได้ของประชาชนมาเยียวยา
ให้ประชาชนที่ประสบปัญหาวิกฤตโควิท
แต่ประชาชนผู้เสียภาษี ไม่ได้รับเงินเยียวยานี้
เพราะได้เงินจากประกันสังคม
ข้อเท็จจริง
เงินที่ได้จากประกันสังคม
เงินที่เรียกเก็บจากเงินเดือนของเราไป
แล้วเงินเยียวยาที่รัฐบาลนำไป
ให้ประชาชนคนอื่น
ก็เอามาจากเงินภาษีของเรา
งง งง งง.
เราทำงาน. ถูกเก็บเงินเข้าประกันสังคม
แล้วก็เสียภาษี
เวลาลำบาก. เราก็ต้องร้องขอให้รัฐช่วยเหลือ
ทั้งที่เป็นเงินที่เรียกเก็บจากเราไป
แล้วก็
มองดูตาปริบ ๆ ที่รัฐเอาเงินภาษีเรา
ไปแจกจ่าย คนที่ไม่ได้เสียภาษี
งง งง งง