สุขใจ อิ่มบุญ😊😊
เมื่อวานมีโอกาสได้ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่ง ชื่อว่า✨วัดปัญญานันทาราม✨
👉วัดปัญญานันทาราม ก่อตั้งจากดำริของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปญฺญานนฺโท) โดยสร้างขึ้นเพื่อสร้างพระ สร้างคน สร้างเยาวชนของชาติ
ให้มีชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจวัตถุมากเกินไปและเป็นคนดีของสังคม โดยมุ่งเน้นการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรม
ด้านหน้าก่อนเข้าวัดจะเห็นเจดีย์พุทธคยาจำลองสีเทาซึ่งสวยมาก มองเห็นยอดเจดีย์เด่นสง่ามาแต่ไกลๆ
เจดีย์พุทธคยาจำลอง
พอเข้าไปข้างในพระเจดีย์จะมีพระประธานให้กราบไหว้
ด้านข้างฝั่งซ้ายพระเจดีย์มีสวนหย่อมขนาดเล็กและมีคลองน้ำสายยาวอยู่ข้างๆ
ด้านข้างฝั่งขวาพระเจดีย์มีซุ้มประตูแบบอินเดียสีแดงอิฐมีลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม
ด้านล่างของพระเจดีย์พุทธคยาจะมีภาพปริศนาธรรมสามมิติเกี่ยวกับอริยสัจ4
พอเข้าไปในเขตวัดรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น เงียบสงบ เมื่อลงจากรถสังเกตเห็นว่าต้นไม้แต่ละต้นภายในบริเวณวัดจะมีแผ่นป้ายติดอยู่แทบทุกต้น
พอเดินเข้าไปใกล้ๆ ปรากฏว่าเป็นคติธรรมสอนใจในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการเตือนสติแก่ผู้ที่ได้อ่าน
นี่คือส่วนหนึ่งที่ถ่ายมาให้ดูค่ะ เป็นคติธรรมที่ดีมากและให้ข้อคิดต่างๆในการดำเนินชีวิต
หลังจากที่ทำบุญเสร็จก็เดินดูภายในวัดและมองเห็นป้ายที่ติดอยู่กับศาลาธรรมของพระสงฆ์ซึ่งทำให้สะดุดตามาก
เมื่อเดินไปถึงด้านหลังวัดจะมองเห็นสังเวชนียสถานข้างในจะมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้ มีภาพศิลปะที่สวยงามและมีที่ทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ล่วงลับ
การมาทำบุญที่วัดแห่งนี้ครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจมากจนทำให้คิดอยากมาปฏิบัติธรรมสักครั้ง😊
ขอบคุณทุกคนที่อ่านจนจบนะคะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
    แม่มีความคิดว่า....
    อยากไปเลยค่ะ เห็นแล้วคิดถึงอินเดียมากๆ เหมือนจริงๆ