โพสต์


ขอให้ความเป็นมงคลทั้ง 9

จงบังเกิดขึ้นกับ กัลยาณมิตรทุกท่าน

สุขกาย-สุขใจ ...ไร้โรคา

คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ

บทสวดพระคาถาป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศ ของอาจารย์ฝั้น

          เมื่อสวดคาถานี้ก็อาจสามารถป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่านานาชนิด และภูตผีปีศาจทั้งหลายได้ ถ้าผู้ใดสวดเป็นประจำ ก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน และรอดพ้นจากภยันตรายทั้งหลาย จงตั้งใจสวดทุกเช้าทุกเย็น ก่อนออกจากบ้านไหนก็ตาม ถ้าสวดคาถานี้จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง มีโชคมีลาภและป้องกันอันตรายต่างๆ

          บูระพารัสมิง พรพุทธะคุณัง บูรพารัสมิง พระธัมเมตัง บูรพารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

          อาคะเนยรัสมิง พรพุทธะคุณัง อาคะเนยรัสมิง พระธัมเมตัง อาคะเนยรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

          ทักษิณรัสมิง พรพุทธะคุณัง ทักษิณรัสมิง พระธัมเมตัง ทักษิณรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

          หรดีรัสมิง พรพุทธะคุณัง หรดีรัสมิง พระธัมเมตัง หรดีรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

          ปัจจิมรัสมิง พรพุทธะคุณัง ปัจจิมรัสมิง พระธัมเมตัง ปัจจิมรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

          พายัพรัสมิง พรพุทธะคุณัง พายัพรัสมิง พระธัมเมตัง พายัพรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

          อุดรรัสมิง พรพุทธะคุณัง อุดรรัสมิง พระธัมเมตัง อุดรรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

          อิสานรัสมิง พรพุทธะคุณัง อิสานรัสมิง พระธัมเมตัง อิสานรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

          อากาศรัสมิง พรพุทธะคุณัง อากาศรัสมิง พระธัมเมตัง อากาศรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

          ปฐวีรัสมิง พรพุทธะคุณัง ปฐวีรัสมิง พระธัมเมตัง ปฐวีรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

1:09
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
23 พ.ค. เวลา 14:14
1
อิ่มบุญ
สาธุครับ
23 พ.ค. เวลา 14:23
ให้ลมพาไป😅
สาธุครับ 🙏🙏🙏
23 พ.ค. เวลา 09:48
1
อิ่มบุญ
สาธุครับ
23 พ.ค. เวลา 11:29
Wöw...wöw
สาธุค่ะ🙏
23 พ.ค. เวลา 09:19
1
อิ่มบุญ
สาธุครับพี่เพ็ญ
23 พ.ค. เวลา 09:26
23 พ.ค. เวลา 08:16
1
อิ่มบุญ
สาธุครับพี่เทวฤทธิ์
23 พ.ค. เวลา 08:21
1
นักชมในตำนาน
สาธุครับ🙏
23 พ.ค. เวลา 07:04
1
อิ่มบุญ
สาธุครับผม
23 พ.ค. เวลา 07:06
1
อุโมงค์บุญ
สาธุ... อนุโมทนาบุญกับพี่อิ่มบุญ ด้วยนะคะ
23 พ.ค. เวลา 06:55
1
อิ่มบุญ
โมทนาสาธุครับ
23 พ.ค. เวลา 07:06
Write สาระ
ชอบมากเลยค่าพี่อิ่มบุญบารมี10ทัศ
23 พ.ค. เวลา 02:46
1
อิ่มบุญ
ดีใจที่ชอบครับสาธุครับ
23 พ.ค. เวลา 07:06
1
ปภังกร..กฎหมายสายฮา
บุญรักษาครับ
23 พ.ค. เวลา 01:57
1
อิ่มบุญ
บุญรักษาพระคุ้มครองครับ
23 พ.ค. เวลา 02:14
1
แพทย์ไทยติดดิน
สาธุๆครับ อรุณสวัสดิครับ
23 พ.ค. เวลา 00:43
1
อิ่มบุญ
ธรรมะสวัสดีครับพี่หมอ สุขภาพแข็งแรงนะครับ
23 พ.ค. เวลา 02:14
Rookie No.2
morningครับมหา
23 พ.ค. เวลา 00:42
1
อิ่มบุญ
อรุณสวัสดิ์ครับรุกกี้ วันนี้หยุดใช่ไหมครับ
23 พ.ค. เวลา 02:15
1