โพสต์

พานาโซนิคย้ายฐานการผลิตจากไทยไปเวียดนาม เราจะโดนแซงแล้วจริงหรือ
.
เมื่ออุตสาหกรรมการผลิตโลกเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน บริษัทชั้นนำต่างเริ่มกระจายความเสี่ยงจากการมีแหล่งผลิตสินค้าเพียงในประเทศจีนไปสู่การมีโรงงานในประเทศอื่นๆ มากขึ้น
.
เวียดนามใช้โอกาสตรงจุดนี้อย่างไรเพื่อพุ่งทะยานขึ้นมาเป็นฐานการผลิตแถวหน้าของโลก
.
เคน นครินทร์ เล่าถึงกรณีศึกษาบริษัทพานาโซนิค และงานวิจัยเรื่องผลกระทบโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV ในรายการ The Secret Sauce: Executive Espresso
ความคิดเห็น

Savvy Investor

ประเทศไทย ต้องปรับตัว เลิกคิดแต่จะรับจ้างผลิต (OEM) แล้วครับ แล้วหันมาสร้างนวัตกรรมและแบรนด์เป็นของตัวเอง ให้มากพอสักทีครับ โรงงานทั่วโลก ส่วนใหญ่ ที่ไม่ผลิตในประเทศตัวเอง ก็เพราะเรื่องต้นทุนการผลิต และเรื่องตลาดครับ
24 พ.ค. เวลา 02:30
23 พ.ค. เวลา 12:30

Oneday Afterday

10โรงย้าย2โรง
22 พ.ค. เวลา 23:50