24 พ.ค. 2020 เวลา 06:35 • การศึกษา
รอมดอน เดือนประเสริฐของชาวมุสลิม
สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาแชร์เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับชาวมุสลิมที่เป็นส่วนหนึ่งของประชากรไทย. เรามิอาจจะปฏิเสธได้ว่าประชากรชาวมุสลิมมีหลายล้านคนทั่วโลกที่กระจัดกระจายในแต่ละประเทศ และ มีวัฒนธรรมที่แตกต่างไปแต่ละพื้นที่ และมุสลิมบางที่มีการหลอมรวมวัฒนธรรมเข้ากับพื้นที่นั้นๆ ชาวมุสลิมถือว่าเดือนรอมดอนเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ เป็นเดือนที่เก้าตามปฏิทินอิสลาม เดือนรอมดอนเป็นเดือนแห่งพระคัมภีร์อัลกุรอาน เดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมา เพื่อเป็นทางนำและแนวทางในการดำรงชีวิตของมนุษยชาติ. เป็นคัมภีร์ส่วนรวมจิตใจของชาวมุสลิมทั่วโลก ถูกบัญญัติเป็นภาษาอาหรับ.
ร่วมละศีลอดร่วมกัน
ในเดือนรอมดอนมุสลิมจะละเว้นในการกินอาหาร, เครื่องดื่มต่างๆ, สูบบุหรี่, และการมีกิจกรรมทางเพศ ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่จนถึงตะวันลับขอบฟ้าไป. แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับคนกลุ่มหนึ่ง คือ ผู้ป่วย, ผู้หญิงตั้งครรภ์, ผู้หญิงมีประจำเดือน, เด็กเล็ก, จนกระทั่งผู้สูงอายุ เหตุผลหนึ่งที่ชาวมุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมดอนนี้ เพื่อเป็นการรู้สึกเห็นใจคนยากคนจน ให้เราได้รู้สึกถึงความรู้สึกของคนไม่มีกิน เป็นเวลาหนึ่งเดือน. การถือศีลอด ( fasting ) คือเสาหลัก 5 ประการของศาสนาอิสลาม ที่ชาวมุสลิมควรปฏิบัติเพื่อจิตสำนึก และรู้จักการให้และความเสียสละ ความเห็นอกเห็นใจกัน. มุสลิมจะละหมาด 5 เวลาต่อวัน เป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อพระเจ้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วยความสงบและความสำรวม อีกทั้งยังนับว่าเป็นศาสนกิจประจำวันที่สำคัญที่สุดในศาสนาอิสลามด้วย.
การละหมาดเริ่มตั้งแต่ฟ้าสางจนถึงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
1. เริ่มตั้งแต่ฟ้าสางจนถึงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
2. เริ่มตั้งแต่ดวงตะวันคล้อยจนเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดทอดยาวออกไปเท่าตัว
3. เริ่มตั้งแต่เมื่อเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด ยาวกว่าเท่าตัวของมันเอง จนถึงดวงอาทิตย์ตกดิน
4. เริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดิน จนสิ้นแสงอาทิตย์ คือเวลาพลบค่ำ
5. เริ่มตั้งแต่เวลาค่ำจนถึงก่อนฟ้าสาง
ละหมาดร่วมกัน
ชาวมุสลิมเชื่อว่าการถือศีลอดทำให้พวกเขาเข้าใกล้พระเจ้า และช่วงก่อนจะสิ้นสุดเดือนรอมดอน ชาวมุสลิมทั่วโลกจะทำการจ่ายซากาต ( การบริจาคแก่คนที่มีความจำเป็น ) ในจำนวนที่กำหนดไว้ ประมาณ 2.5 เปอร์เซ็นต์ของรายได้. และเมื่อสิ้นสุดเดือนรอมดอน จะมีการเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมทั่วโลก นั่นก็คือ วันอีด เป็นวันที่ทุกคนรอคอย ทุกคนจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ และเยี่ยมญาติพี่น้อง พ้องเพื่อนที่ไม่ค่อยได้เจอกัน และห่างหายไปนาน ในวันนี้ทุกบ้านจะมีการเตรียมอาหาร ทำขนม ต้อนรับผู้มาเยือนที่บ้าน
ขอบคุณสำหรับการติดตามหวังว่าบทความนี้จะทำให้เรารู้จักอีกมุมหนึ่งของคนกลุ่มหนึ่ง ในสังคมโลก
Thank you for your support

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา