26 พ.ค. 2020 เวลา 14:33 • การศึกษา
คนไทยพลัดถิ่น : ชาวมาเลเซีย เชื้อสายไทย
กลันตันรัฐชายแดนของมาเลเซีย ที่ติดกับภาคใต้ของไทย ไม่น่าเชื่อว่าที่นี่มีภาษาไทยเป็นหนึ่งในภาษาที่คุ้นหู ด้วยเหตุที่มีชาวสยามหรือชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
ที่มาของชาวสยามในมาเลเซีย : ที่จริงแล้วความเป็นมาของชาวสยามในมาเลเซียย้อนไปถึงสมัยสุโขทัย มีข้อสันนิษฐานหลายประการ บ้างก็ว่ามาจากลูกหลานของเจ้านายที่ส่งลงไปปกครองในพื้นที่ของมาเลเซีย บ้างก็ว่าเป็นชาวสยามที่ค่อยๆอพยพลงมาทำมาหากินทางตอนใต้ ขณะที่บางส่วนอพยพลงใต้เพื่อหนีทัพพม่าที่เข้ามารุกรานจากทางเหนือและภูเก็ตหลังอยุธยาแพ้ศึก
Photo : http://lek-prapai.org
เคดะห์ (Kedah) เป็นรัฐเหนือสุดของมาเลเซียติดกับชายแดนไทย คนไทยรู้จักในชื่อเมืองไทรบุรี เป็นอีกหนึ่งรัฐที่มีชุมชนชาวสยามตั้งรกรากอยู่
ส่วนในรัฐกลันตันนั้นสันนิษฐานว่าชาวสยามอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ไม่ใช่เพราะหนีศึกสงครามแต่เพราะเห็นว่าพื้นที่นี้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การอยู่อาศัย ช่วงเวลาแน่นอนที่คนสยามมาตั้งถิ่นฐานในรัฐกลันตันยังหาข้อสรุปไม่ได้ แต่สันนิษฐานว่าน่าจะมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
ภาษาของคนที่นี่เรียกว่า "ภาษาเจ๊ะเห"
เจ๊ะเหหรือภาษาไทยสำเนียงตากใบ เป็นภาษาไทยถิ่นใต้กลุ่มหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมาจากภาษาสุโขทัยโดยตรง พูดกันมากในอำเภอปานาเร๊ะและสายบุรีของจังหวัดปัตตานีไล่ลงไปจนถึงอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ลักษณะการพูด
เป็นการผสมผสานระหว่างสำเนียงใต้และสำเนียงไทยถิ่นเหนือ นอกจากภาษาอีกหนึ่งหลักฐานก็คือวัด ในกลันตันมีชาวสยามอยู่ราว 30,000 คน กระจายอยู่ใน 25 หมู่บ้าน แทบทุกหมู่บ้านมีวัด วัดบางแห่งมีอายุมากถึงร้อยปี
มีการทำสนธิสัญญากรุงเทพ ที่ไทยยอมลงนาม มีผลให้เสียดินแดนไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และเปอร์ลิสให้กับอังกฤษ เพื่อแลกกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่เสียไป ครั้งลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ผลของสนธิสัญญาฉบับนี้ ทำให้ที่มาของชาวสยามในมาเลเซียชัดเจนขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเป็นเพียงประชากรกลุ่มเล็กๆ แม้กาลเวลาจะล่วงเลยยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน ชาวสยามที่กลันตันยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิม คือผูกพันกับการทำเกษตรกรรม
ชาวสยามในรัฐกลันตันยังคงซึ่งอัตลักษณ์
ความเป็นไทยถึงแม้ไม่ได้ถือสัญชาติไทยก็ตาม ชาวสยามกลันตันยังมีการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่เด็กๆเพื่อสืบสานภาษาไทยไว้ให้คงอยู่ต่อไป ทางรัฐบาลมาเลเซียให้สนับสนุนการศึกษาในส่วนนี้เป็นอย่างดี หลักคำสอนในศาสนาพุทธ
การเทศนาธรรมยังใช้ภาษาไทยในการพูดคุยเป็นเรื่องปกติในกลุ่มชาวสยามกลันตัน ทุกวันนี้ชาวสยามยังมีการทำบุญ ทอดกฐิน รวมไปถึงการจัดงานตามประเพณีต่างๆ เช่น ลอยกระทงและสงกรานต์. คนที่นี่ยังดูทีวีไทย ดูข่าว ดูละครไทย
เป็นเรื่องปกติ ชาวสยามกลันตันมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง รักใคร่กลมเกลียว และสมัครสมานสามัคคี ความเป็นสยามที่อยู่ในสายเลือดนี้คือสิ่งที่พวกเขาภาคภูมิใจ
หวังว่าจะเปิดโลกทัศน์เพื่อนๆชาว Blockdit ไม่มาก็น้อยนะครับ ขอบคุณที่สนับสนุนมาโดยตลอด
Page : รู้ทั่วไป Whatever

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา