มีบัญชีอยู่แล้ว?
ถ้าไม่มีผู้ป่วยโควิทเพิ่มขึ้น
ประเทศไทยก็จะไม่มีผู้ป่วยโควิท ภายในยี่สิบวัน
เพราะฉะนั้น ควรที่จะการ์ดสูงไว้นะครับ
เราจะได้ใช้ชีวิตเป็นปกติสุข ในเร็ววัน
เรามีผู้ป่วยโควิท ที่ยังรักษาตัวอยู่ใน รพ
ณ 24/5 จำนวน 63 ราย
อัตรารักษาหายถัวเฉลี่ยต่อรายอยู่ที่ 15 วัน
ส่วนตัวเลขที่ไม่ปรากฎ
สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ
เป็นความคาดหวังที่ว่า
จะไม่แพร่ขยายติดต่อเพิ่มขึ้น
ถ้าเรายังดูแลตัวเอง
ด้วยการสวมหน้ากาก และเว้นระยะห่าง
โรงเรียนจะสามารถกลับมาเปิดเรียนได้
ในเดือนกรกฏาคม
กิจการร้านค้าก็จะดำเนินธุรกิจได้
ตามเกณฑ์ ที่รัฐบาลกำหนดไว้