30 พ.ค. 2020 เวลา 07:15 • ไลฟ์สไตล์
ตั้งเป้าหมาย 6 มิติ สไตล์ The Money Coach
...ชีวิตของเราไม่ได้มีแค่เรื่องเงินครับ
ถ้าวันนี้เรายังตั้งเป้าหมายในชีวิตแค่เพียงอยากมีเงินร้อยล้านพันล้าน
เราจะมีความสุขกับชีวิตได้ยากมากเลย
แม้แต่กูรูด้านการเงินและในฐานะครูของผม
อาจารย์จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (The Money Coach)
ยังคอยพร่ำสอนให้เหล่าลูกศิษย์ตั้งเป้าหมาย 6 มิติอยู่เสมอ ซึ่งการเงินเป็นเพียง 1 ในหัวข้อทั้ง 6 เท่านั้น
1
วันนี้พ่อบ้านลงทุนจึงอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆ ถึงเป้าหมายในชีวิต 6 มิติ เพื่อทุกคนจะตั้งเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และมีความสุขกับชีวิตได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ
เมื่อเราเริ่มต้นมีสุขภาพที่ดี เราก็เริ่มต้นมีความสุขได้แล้วครับ อาจเริ่มตั้งเป้าหมายง่ายๆ ด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ และเจียดเวลาไปออกกำลังกายบ้าง เป็นต้น
มิติที่ 2 ด้านครอบครัวและความสัมพันธ์
ครอบครัวที่ดีจะทำให้เรามีความสุขได้ในทุกวันเลยครับ และวันที่เราประสบความสำเร็จ ครอบครัวและเพื่อนของเรานี่แหละที่จะร่วมยินดีให้กับความสำเร็จของเรา
มิติที่ 3 ด้านการงาน
การงานคือตัวตน และสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับเราครับ เมื่อเราค้นพบงานที่ใช่ รวมถึงงานนี้สร้างประโยชน์หรือความสุขให้กับคนในสังคมได้ด้วย ทีนี้เราจะสามารถมีความสุขกับการทำงานได้ทุกวันเลยล่ะครับ
มิติที่ 4 ด้านการเงิน
การเงินที่ดี จะทำให้ชีวิตเรามีความกังวลน้อยลงครับ เราควรตั้งเป้าหมายด้านการเงินในอนาคต เช่น ค่าเทอมลูก ค่าผ่อนบ้าน เงินเกษียณ ซึ่งถ้าเราบริหารจัดการเงินดีตั้งแต่วันนี้ ในวันที่ต้องใช้เงินเราจะได้มีห่วงน้อยลง
มิติที่ 5 ด้านการพัฒนาตัวเอง
มิตินี้คือการค้นหาสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจในตัวเองครับ อาจเชื่อมโยงกับเรื่องการงานที่เราทำอยู่ หรือการฝึกฝนพัฒนาทักษะใหม่ก็ได้ครับ เช่น ฝึกภาษาที่สอง ฝึกทักษะที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน เป็นต้น
มิติที่ 6 ด้านการแบ่งปัน
เมื่อเรามีเพียงพอ การแบ่งปันจะสร้างความรู้สึกมั่งคั่งให้กับตัวเราเอง รวมถึงเป็นการส่งความสุขให้กับผู้อื่นด้วยครับ ซึ่งการแบ่งปันในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินเสมอไปนะครับ สามารถทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่นเป็นอาสาสมัครก็ได้
การตั้งเป้าหมายควรจะเริ่มตั้งอย่างน้อยมิติละ 1 เป้าหมายครับ
ไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าที่ทำยาก แต่ควรกำหนดเป้าแบบง่ายๆ ที่เราสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอ
หวังว่าเพื่อนๆ จะลองนำประโยชน์จากบทความนี้ไปใช้ เพื่อการตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความสุขกับการทำตามเป้าหมายนั้นนะครับ
#พ่อบ้านลงทุน

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    บทสรุปฉบับ แฮม แฮม
    เยี่ยมเลยครับ