9 มิ.ย. 2020 เวลา 04:10 • ท่องเที่ยว
🛶จากบางน้อยสู่มหาสวัสดิ์ เรื่องเล่าริมคลอง
คลอง”บางน้อย”คนละคลองกับ”บางกอกน้อย”
คลองบางน้อย จะเป็นคลองเก่าโดยมีแรงงานชาวจีนเป็นผู้ขุดขึ้น
🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶
คลองสายนี้มีแรงงานชาวจีนส่วนใหญ่ในการขุด คลองบางน้อยเป็นคลองที่ไม่กว้างมากนัก ในเวลาที่น้ำแห้งลงจะปรากฏหินก้อนใหญ่โผล่พ้นขึ้นเป็นแนวตลิ่งตลอดไปทั้งคลอง เนื่องจากขณะขุดจะมีการนำหินเหล่านั้นมาถมไว้เป็นพื้นริมตลิ่ง
🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶
เมื่อครั้ง รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้นหนแรก โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเป็น “จดหมายนายทรงอานุภาพ” ด้วยคำพราง (ตัว) ที่มีถึงพ่อประดิษฐ์ หรือเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ดังมีความลงในจดหมายฉบับที่ 4 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ร.ศ. 123 ตอนหนึ่งว่า
“…ประพาสคลองอัมพวาแล้ว จึงได้ออกเรือเลยไปพักเสวยเช้าที่วัดดาวดึงส์ เสร็จแล้วแจวต่อไปบางน้อยประพาสที่บ้านกำนันจัน แล้วกลับทางคลองแม่กลองมาถึงที่ประทับเวลา 2 ทุ่ม…”
🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶
❤️สุขสันต์วันอังคาร ขอบพระคุณครับ🙏
เรื่องเล่าริมคลอง⏬⏬⏬⏬
กลอนพาไป
บรรยากาศดี ครับ