เปิดโผกิจการ/กิจกรรมที่ ศบค. เตรียมปลดล็อกในระยะที่ 4
วันนี้ (10 มิถุนายน) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยเกี่ยวกับร่างประเภทกิจการ/กิจกรรมที่กำลังจะกลับมาเปิดในการผ่อนปรนระยะที่ 4 พบว่าเป็นกลุ่มสีแดง หรือกลุ่มที่มีกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่ รายการแพร่เชื้อในสถานที่อยู่ในเกณฑ์สูง มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
ซึ่งมีการแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ ประกอบไปด้วย การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดเงื่อนไขแยกย่อยตามความเหมาะสมที่ต่างกันออกไป
ความคิดเห็น
jยู
สนามบิน ขอบินไปทำธุระต่างประเทศ กลับมากักตัวก็ยอม
10 มิ.ย. เวลา 12:28