17 มิ.ย. 2020 เวลา 16:55
อ้ายจงได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับทาง Chillpainai เพจท่องเที่ยวชื่อดัง เกี่ยวกับประเด็น "แนวโน้มการท่องเที่ยวของคนจีน ช่วง COVID-19"
และมาเปิดข้อเท็จจริง "มีข่าวออกมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตอนนี้จีนเปิดให้เที่ยวบินนอกจีนเข้าจีนได้แล้ว มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง?"
พร้อมคาดการณ์การกลับมาเที่ยวไทยอีกครั้งของนักท่องเที่ยวจีน จะมาเมื่อไหร่?
มาดูกันเลยครับ ขอขอบคุณทาง Chillpainai ด้วยครับ
โฆษณา