18 มิ.ย. 2020 เวลา 23:28
การทำกายภาพสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม หลังผ่าตัดวันแรก
ขอบคุณคุณสุรีพร พรหมแพทย์
นักกายภาพชำนาญการ หัวหน้าหน่วยกายภาพบำบัด
ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    อุไรวรรณ
    ขอบคุณมากค่ะ