การทำกายภาพสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม หลังผ่าตัดวันแรก
ขอบคุณคุณสุรีพร พรหมแพทย์
นักกายภาพชำนาญการ หัวหน้าหน่วยกายภาพบำบัด
ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 41

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา