INSIGHT : ธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลกอาจจำเป็นต้องปรับใช้มาตรการควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในไม่ช้านี้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนจริงซึ่งติดลบ (Negative Real Yields) อาจส่งผลให้ราคาทองคำในอนาคตพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก
คำเตือน : บทความนี้ยาวและมีความละเอียดมาก โปรดหาเวลาว่างในการอ่านครับ... อ่านต่อ
7 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา