"คำสั่งปรับนโยบายการสื่อสารในองค์กร ชอบด้วยกฎหมาย?"
...คำสั่งของนายจ้างในการปรับนโยบายการสื่อสาร เช่น จากใช้อีเมล์ มาใช้ไลน์แทน ใช้สไกป์มาใช้เฟซบุ๊ค หรือปรับใช้แอพพลิเคชั่นให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในองค์กร ย่อมไม่ใช่สภาพการจ้างทั่วไป นายจ้างย่อมทำได้...
...คดีหนึ่ง นายจ้างฟ้องขอเลิกจ้างลูกจ้าง กรณีเป็นกรรมการลูกจ้าง ลูกจ้างทำงานตำแหน่งพนักงานควบคุมการเดินเครื่อง กระทำผิดวินัยโดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ถึงทุกคนในบริษัท มีข้อความว่าร้ายต่อผู้บังคับบัญชา ในประการที่น่าจะเสื่อมเสียต่อผู้บังคับบัญชา และนายจ้างได้มีคำสั่งให้ลูกจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ในบริษัท (E-Mail all employees Kegco)
...โดยมีคำสั่งห้ามมิให้กล่าวโจมตีหน่วยงานหรือบุคคล กับมีคำสั่งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและพกพา โดยลูกจ้างได้ต่อสู้ประเด็นการออกคำสั่งดังกล่าวว่า เป็นการปรับเปลี่ยนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณ...
...ศาลพิพากษาว่า นายจ้างย่อมมีอำนาจออกคำสั่งดังกล่าวแก่ลูกจ้างได้ ถือว่าเป็นอำนาจในทางบริหาร การที่นายจ้างมีคำสั่งดังกล่าวก็เพื่อให้พนักงานและผู้บังคับบัญชาอยู่ร่วมกันได้ดี จึงเป็นคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย
"ไม่ใช่การปรับเปลี่ยนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง"
...ดังนั้น ต้องอย่าลืมว่าบางทีนายจ้างก็มีอำนาจเชิงบริหารจัดการได้ ลูกจ้างถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรง ต้องอย่าลืมปฏิบัติตามด้วย ถึงจะทำงานร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6715-6716/2560
"...ผู้เขียนเขียนบทความนี้ ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการโดนเอาเปรียบจากสังคมแห่งแรงงาน..."
"...หากอยากให้กำลังใจผู้เขียน ช่วยกดติดตาม กดไลค์ หรือแชร์แก่ผู้อื่นเป็นวิทยาทาน ฯลฯ เพื่อจะได้สร้างสรรค์งานเขียนเช่นนี้ต่อไปครับ..."
CR : Tax.thomsonreuters
  • 6
โฆษณา