มีบัญชีอยู่แล้ว?
อสังหาริมทรัพย์ หลักวิกฤตโควิท
มองภาพอสังหาริททรัพย์ หลังวิกฤตโควิท
ในแง่การผลิต และการจำหน่าย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงวิกฤตโควิท
ถือว่าเป็นการหยุดชะงักที่รุนแรงกว่าวิกฤตต้มยำกุ้ง
แต่ก็มีความแตกต่าง ในเรื่องของกระแสเงิน
จากวิกฤตต้มย้ำกุ้ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขาดกระแสเงินในการดำเนินธุรกิจ
ทำให้เกิดการชะงักงัน
แต่ในวิกฤตโควิท ถือว่ายังพอมีกระแสเงินที่ขับเคลื่อนต่อไปได้
แม้ว่ากระแสเงินรับจะขาดหายไป หรือชะลอก็ตาม
มาดูกันว่า เค้ากำหนดทิศทางอันอย่างไร
ในแง่การผลิต และดำเนินงาน
1. พิจารณาเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการต่อไปได้
2. การที่จะหยุดก่อสร้าง หรือให้พนักงานหยุดงาน
จะทำให้ภาพลักษณ์เสียไป จึงต้องให้มีการเคลื่อนไหว
ทั้งในองค์การ และโครงการ
3. การดำเนินธุรกิจแบบเชื่องช้า จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ประคอง
ให้องค์กรยังดำเนินธุรกิจต่อไปได้
ในส่วนของการจำหน่าย
1. ปัญหาก็คือกำลังซื้อหายไป หรือมีกำลังซื้อน้อยลง
2. แต่ถ้ามองอย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่า
ยังมีกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อไม่ได้ลดน้อยลงเลย แต่ยังไม่กล้าตัดสินใจ
กลุ่มลูกค้าเหล่านี้ มีเงินเดือนประจำที่ไม่ได้ลดน้อยลงเลย
เช่น กลุ่มข้าราชการ พนักงานของธุรกิจอุปโภคบริโภค
ฉะนั้น การกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
ก็จะพยุงธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤต ไปได้