มีบัญชีอยู่แล้ว?
วันนี้อิ่มบุญ ขอนำเสนอคลิปวีดีโอ
คำคมธรรมะ "พุทธทาสภิกขุ"
อิ่มบุญเอง ก็ใช้หนังสือ "คู่มือมนุษย์"
ที่ท่านพุทธทาส ได้เขียนหนังสือที่เป็นบันไดขั้นแรกของการศึกษาพระพุทธ ศาสนา มีวันนี้ทุกวันได้ เพราะคำสอน
อันมีค่า ของครูบาอาจารย์
ครูอุปัชฌาอาจาริยะ คุณัง อะหัง วันทามิ.
ข้าพเจ้ากราบวันทา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณโดยความเคารพ.
🙏🏻🙏🏻🙏🏻