5 ก.ค. 2020 เวลา 13:15 • ไลฟ์สไตล์
ลา สกาลา จากนี้...ตลอดกาล
.
ชวนดูบรรยากาศการรูดม่านปิดฉาก "ราชาโรงหนังแห่งสยาม" อย่างเป็นทางการ
หลังจากยืนหยัดอยู่คู่สยามสแควร์มา "กว่า 70 ปี"
.
"ใจหาย" และ "เสียดาย"
เป็นความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ที่ได้ใช้จ่ายเวลาร่วมกับ "สกาลา"
.
เมื่อความเปลี่ยนแปลง
ล้วนเป็นความจริงภายใต้เงื่อนไขของกาลเวลา
.
ความคึกคักของผู้คนในวันงาน "ราชาโรงหนังแห่งสยาม"
น่าจะแทนคำขอบคุณจากทุกคนที่มีต่อ "สกาลา" ได้ดีที่สุด
.
.
วิดีโอ: ฐนัตถ์ภรณ์ สัจจะไทย
#กรุงเทพธุรกิจ #กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
พาราดา
สมัยวัยรุ่นทำงานแถวนั้นดูหนังบ่อยที่สกาล่า สยามสแควร์คิดถึงวันวาน