มีบัญชีอยู่แล้ว?
ทักษะการพูดของผู้นำเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องมีติดตัวผู้นำ
เพราะมันสามารถโน้มน้าวใจคนได้ เพียงเพราะคำพูด
ช่วงนี้ติดเรียนไม่ค่อยมีเวลาอัปเดตบทความอย่าพึ่งลืมกันนา
ทักษะการพูดของผู้นำที่ดี
สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน... อ่านต่อ
    Self-Discipline
    แวะมาติดตามด้วยคนนะครับ🤪😉😉