เปิดลิสต์ 4 กลุ่มต่างชาติ ที่ ศบค. เตรียมไฟเขียวเดินทางเข้าไทย
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยเกี่ยวกับการพิจารณาการเตรียมความพร้อมการผ่อนคลายระยะที่ 6 หรือเปิดให้ 4 กลุ่มชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้อง สามารถเดินทางเข้าประเทศ ประกอบด้วย การอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาจัดการแสดงสินค้าในราชอาณาจักร, อนุญาตให้ชาวต่างชาติมาถ่ายทำภาพยนตร์ในราชอาณาจักรไทย, ผู้เข้ามารับการรักษาพยาบาลโดยตรง (Medical Wellness) และผู้ถือบัตรสมาชิกพิเศษของประเทศไทย (Thailand Elite Card)
ซึ่งในที่ประชุม ศบค. คาดว่าการเปิดให้กลุ่มนักท่องที่มีกำลังทรัพย์จาก 4 กลุ่มข้างต้น จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ไทยพอสมควร
ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย
เรื่อง: อนุชิต ไกรวิจิตร
ความคิดเห็น
เที่ยวไปให้รู้
ฝากความหวังอย่าให้เกิดอาการหลุดอย่างเมื่อที่ระยองอีกนะคะ
22 ก.ค. เวลา 11:36