22 ก.ค. 2020 เวลา 21:38 • สุขภาพ
ปวดไหล่ การวินิจฉัย และการรักษา

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    Sakol
    ขอบพรุคุณ