เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง? จากสมัยที่เชื่อกันว่าความเจ็บป่วยเกิดจากบาป สู่ยุครุ่งเรืองของการแพทย์ ร่วมรื้อประวัติศาสตร์การแพทย์ได้ที่ Podcast : 100+
.
ติดตามผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ : kinyupen.co/podcast
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้