มีบัญชีอยู่แล้ว?
สรุปความคิดประธานโตโยต้าทั้ง 11
เรียนรู้ความคิดของผู้นำองค์กรระดับโลกกันครับ
#สรุปให้