สรุปหนังสือ Outward Mindset
สรุปโดย: คุณ Tum-IT
ผลลัพธ์ของการทำงานจะดีหรือไม่ดี จะเกี่ยวกับ Mindset ของแต่ละบุคคล
บริษัทที่ปรึกษา Arbinger ได้รวบรวมข้อมูลจากการทำงานกับบริษัทระดับโลก แล้วพบว่า หากพนักงานทุกคนคิดแต่จะปกป้องและรักษาผลประโยชน์ส่วนตนไม่สนใจ ผลกระทบของบุคคลอื่นในองค์กรแล้ว จะทำให้องค์กรแย่ลง
จึงได้นำเสนอ Outward mindset ที่จะทำให้พนักงานทำงานโดยคิดถึงผลกระทบที่มีต่อคนอื่นมากขึ้นและส่งผลทำให้ องค์กรแข็งแรงขึ้น
Arbinger ได้สรุป Outward mindset ออกเป็น 4 ขั้นตอน เริ่มจาก รู้จักกรอบความคิด สาเหตุที่ทำให้เรายึดติดกับกรอบความคิดเก่า การนำกรอบความคิดใหม่มาใช้ และส่งเสริมให้ทุกคนใช้
เริ่มต้นที่มารู้จักตัวเองกันให้มากขึ้น
ผลลัพธ์ของงานใดๆ ที่เราทำ เกิดจากพฤติกรรมของเรา และสิ่งที่ทำให้เราทำแบบนั้นก็คือความคิด
1
เช่น
😠เรายึดงานเราเป็นหลัก เราต้องการส่งงานให้ทัน เราก็ไปบอกเพื่อนทุกคนที่เกี่ยวข้องทำงานให้เราก่อน
😏 เราส่งงานได้ทันเวลา แต่งานของเพื่อนล่าช้าไป
2
คราวนี้มาลองเปลี่ยนความคิดใหม่
😁เราอยากส่งงานให้ทัน และต้องไม่ทำให้เพื่อนส่งงานช้า
😁เราช่วยเพื่อนจัดลำดับงานของเขาใหม่ เพื่อทำงานของเราและและของเขาเองได้เร็วขึน
😍เราและเพื่อนส่งงานได้ตรงเวลา
กรอบความคิดแบบมองเข้า จะทำให้เรามุ่งที่จะทำให้งานตัวเองให้สำเร็จเป็นหลัก หากเราคิดแบบนี้ จะส่งผลให้
☹️ไม่สนใจผลกระทบจากงานของเราที่มีต่อผู้อื่น
👾มองคนอื่นเป็นสิ่งของ
😏ไม่สนใจความต้องการและปัญหาของคนอื่น
1
ในขณะที่กรอบความคิดแบบมองออก คือ เราต้องการทำให้งานตัวเองเสร็จและช่วยให้งานคนอื่นสำเร็จด้วย หากเราคิดแบบนี้ จะส่งผลให้
😁 สนใจผลกระทบจากงานของเราที่มีต่อผู้อื่น
😍มองคนอื่นเป็นมนุษย์เหมือนกันกับเรา
😌สนใจความต้องการและปัญหาของคนอื่น
วิธีที่จะช่วยให้เราเปลี่ยน กรอบความคิดแบบมองข้า เป็น มองออก มี 3 วิธี
1. 😁เลิกคิดถึงแต่ปัญหาที่ตัวเองเจออยู่ ทุกคนมีปัญหาแตกต่างกันไป หาวิธีที่จะช่วยกัน แก้ปัญหาทั้งหมดจะดีกว่า
2. 😁อย่าไปคิดเอาเองว่า คนอื่นต้องการสิ่งที่เราทำให้ ต้องถามเขาให้ชัดเจนว่า ต้องการให้ช่วยแบบไหนจึงจะเป็นประโยชน์กับเขามากที่สุด
3. 😁อย่าไปกังวลเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทำงานสำเร็จจะทำให้เขาได้ผลงานมากกว่าเรา
2
1.🧐 See other:
ใครบ้างที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานของเรา เขามี ปัญหาใดๆ อยู่หรือไม่ มีความต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง
2.🤝 Adjust efforts: ปรับการทำงานของเราให้ส่งผลกระทบที่ดีและตรงกับความต้องการของผู้อื่น
3.📏 Measure impact: งานของเรากระทบเขา แค่ไหน งานของเขาเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนไปแค่ไหน
นำมาใช้กับองค์กรที่เราทำงานก็ทำได้ตามหลัก SAM
😄เมื่อเราใช้กรอบความคิดแบบมองออกกับองค์กร
🕵️‍♀️เราก็จะมองหาความต้องการของคนที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราทำ ...
การส่งเสริมให้มีกรอบความคิดแบบมองออก
1. 🤝 เริ่มทำเรื่องที่ทุกคน ให้ความสำคัญ เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน จะเริ่มทำได้ง่าย
2. 😎ให้สิทธิ์ความคิด การตัดสินใจที่ กระตุ้นให้เกิดความมีส่วนร่วม ให้เกิดความคิดใหม่ เช่น กำหนด ทีมงานจัดการเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
3. 👫 ไม่แบ่งแยกระดับชั้น หัวหน้าและลูกน้อง มีส่วนร่วมในการทำงานเท่าๆกัน ไม่มีใครได้ สิทธ์ พิเศษ เช่น หัวหน้า มี สิทธิ์ เลือก การแต่งตัว เวลาพัก แต่ลูกน้องไม่มีสิทธ์
4.👍ผลการทำงานอาจเกิดจากหลายๆคน ที่ทำงานแตกต่างกัน ให้พิจารณาให้เท่าเทียมกัน
5.🏃‍♂️ เริ่มต้นคิดและนำแนวคิดแบบมองออกไปใ้ช้กับตัวเองก่อนแล้วชักชวนเพื่อนให้ทำด้วย
3
170 ถูกใจ
50 เพชร
251 แชร์
16.6K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 170
    โฆษณา