8 ก.ย. 2020 เวลา 23:38
คุยกับ พี่สมคิด จิรานันตรัตน์, Ex-Chairman of KBTG เรื่อง "การบริหารองค์กรแห่งเทคโนโลยี"
----------------------------
👂อ่าน - บทความธุรกิจทั่วโลกทาง FB : facebook.com/eightandahalfsentences... อ่านต่อ