13 ก.ย. 2020 เวลา 13:29 • ยานยนต์
เราอาจจะได้ขับ Flying Car หรือรถบินในปี 2023
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2020 ที่ผ่านมาบริษัท SkyDrive ของญี่ปุ่นได้ทำการทดสอบรถบินได้สำเร็จเป็นครั้งแรก โดยบริษัท SkyDrive เป็นบริษัทพัฒนาการเคลื่อนที่ทางอากาศในเมือง
การทดสอบใช้เวลาทั้งหมด 4 นาที รถรุ่น SD-03 แบบมีคนขับ มีขนาดสูง 2 เมตร กว้างและยาว 4 เมตร ทำการทดสอบที่สนาม 10,000 ตารางเมตร และทดสอบที่การบินประมาณ 3 เมตร ในการควบคุมการขับจะใช้ทั้งผู้ขับในการควบคุม รวมถึงใช้คอมพิวเตอร์ร่วมด้วยเพื่อให้การความปลอดภัยสูงสุด คาดว่าราคาตอนเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ 9,000,000 - 15,000,000
บริษัท SkyDrive เริ่มก่อตั้งในปี 2012 โดยกลุ่มอาสาสมัครชื่อ “CARTIVATOR” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา “Flying cars” หรือรถบิน ซึ่งเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2014 มีเป้าหมายเพื่อให้ Flying cars เข้าถึงได้สำหรับทุกคน ช่วยให้การขนส่งมีความสะดวกขึ้น ผู้คนได้รับประสบการณ์ใหม่ ปลอดภัย และวิถีชีวิตใหม่ที่สะดวกสบาย
อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าในช่วงเริ่มต้นการใช้งานน่าจะมีต้นทุนที่สูงกว่ารถทั่วไปค่อนข้างมาก อาจจะเหมาะกับการใช้งานเพื่อบางอย่างหรือเมื่อใช้รถทั่วไปลำบากเท่านั้น และความมั่นใจในความปลอดภัยจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย แต่เมื่อมันสามารถใช้งานได้จริงและแพร่หลายแล้วจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการขนส่งอย่างมาก ทั้งลดในแง่ความแออัดของการเดินทางแบบเดิม และสามารถเดินทางได้อย่างอิสระมากขึ้นที่เกิดจากข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ของการเดินทางจากภาคพื้นดิน
สำหรับโปรเจคของบริษัท SkyDrive แนวโน้มที่จะสามารถใช้งานได้จริงมีโอกาสสูงมาก แต่การที่จะให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายคงต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 10-20 ปี
Pat Arm
พวกนักบิน ซื้อมาใช้ได้สบาย เพราะมีประสบการณ์กับรายได้ซื้อได้ไม่มีปัญหา