14 ก.ย. 2020 เวลา 15:52
เรื่องของ วัคซีนที่ไม่เคยรู้ละเอียด ลึกมากขนาด ความรู้ของ นักศึกษา แพท
วัคซีนโควิด-19 : เข้าใจหมดและจบในตอนเดียว... อ่านต่อ