19 ก.ย. 2020 เวลา 13:33
วิดีโอที่เคยเผยแพร่
ถูกรวบรวมไว้..
แม้หาที่มาไม่ได้..
แต่ขอขอบคุณ
ที่ทำให้เราได้ยินเสียง
พ่อของแผ่นดิน
..
พระผู้ที่ทรงทำประโยชน์เพื่อลูกหลานในแผ่นดิน
ให้มีที่อยู่ที่กินที่อาศัย มีธรรมหล่อเลี้ยงให้ใจได้ไออุ่น
..
..
ธ สถิตย์ในใจไทยนิรันดร์🙏
..
"ภัทรมหาราช ราชาผู้ทรงธรรม"

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา