18 ต.ค. 2020 เวลา 10:09 • ไลฟ์สไตล์
🎯ภาพที่คุ้นเคยตั้งแต่เด็กเวลาดูทีวีขาวดำจะเห็นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือดินสอ แผนที่และกล้องถ่ายรูป ในข่าวราชสำนักเวลา20.00น.จนโตมาระยะหนึ่ง ทีวีก็เปลี่ยนจากขาวดำมาเป็นสี กระผมก็ยังเห็นดินสอ แผนที่และกล้องถ่ายรูปเช่นเดิม
..🌿
..
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ตามเสด็จทรงงานในหลายพื้นที่ ทรงเล่าถึงเรื่องแผนที่ของในหลวงไว้ในรายการวิทยุ
“พูดจาภาษาช่าง”
ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ความว่า
🌿
..
“...แผนที่ที่พระองค์ทรงใช้คือ มาตราส่วน 1 : 5 หมื่น สำนักงานของท่านคือห้องกว้างๆ ไม่มีเก้าอี้ มีพื้นแล้วท่านก้มอยู่กับพื้น แล้วเอากาวติดแผนที่เข้าด้วยกัน แล้วหัวกระดาษต่างๆ ท่านก็ค่อยๆ ตัดแล้วเรียงแปะเป็นหัวแผนที่เข้าด้วยกันใหม่ เพื่อจะได้ทราบว่าแผนที่ระวางไหนบ้าง...
🌿
..การปะแผนที่ท่านก็ทำอย่างพิถีพิถัน และถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียว”
🌿
..
สาเหตุที่ทรงโปรดทำทุกสิ่งด้วยพระองค์เองนั้น 
..
“...ท่านบอกว่าคนเป็นช่าง ช่างหมายถึงงานทำด้วยมือทั้งหลายแหล่ ซึ่งการทำอะไรด้วยมือได้ ไม่ใช่หมายความว่ามือทำเอง มันมาจากสมอง สมองสั่งให้มือทำจึงทำได้
..
งานช่างคืองานที่ผนวกกันระหว่างสมองกับมือ เพราะฉะนั้นต้องทำเอง ขีดเอง ลูบคลำมันไปแล้ว มันจะได้จากมือที่ลูบคลำ จากตาที่ดู ย้อนกลับมาที่สมอง ทำให้คิดอะไรขึ้นมาได้”
..🌿
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งว่า 
..
“แผนที่แต่ละแผ่นทรงหวง ท่านหวงแผนที่ของท่าน อันเดิมนั้นต้องเก็บไว้ โดยเฉพาะแผนที่ทางภาคใต้นั้นโดนฝนมา ทำให้ค่อนข้างเปื่อยยุ่ย ต้องถือด้วยความระมัดระวัง
..
...ถ้าแผนที่นั่นเน่าเต็มทน คือโดนฝน โดนอะไรมา หลายปีหลายฤดูกาล ท่านก็ต้องย้ายข้อมูลจากแผ่นเก่ามาแผ่นใหม่ ซึ่งท่านก็ต้องทำเองอีกเหมือนกัน...
..
ขณะที่ทรงงานจะทรงเติมข้อมูลต่างๆ ลงไปมาก และทรงแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่ทรงพบด้วย เมื่อทรงได้ข้อมูลใหม่จึงส่งตรงไปพระราชทานกรมแผนที่ทหารเสมอ...”
..
🌿
..
กระผมไม่มีพรวิเศษหรือมีความสามารถพิเศษใดๆ มีเพียงการทำหน้าที่ของลูกคนหนึ่งส่งทอดให้คนรุ่นหลังได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจ กระผมพยายามรวบรวมและจัดทำคลิปขึ้นมาใหม่ในฐานะที่เป็นลูกที่จะเทิดทูนพ่อ
และเอาแบบอย่างพ่อมาทำในแบบที่พ่อสอน
ได้มากกี่น้อยก็ต้องทำ
..
เมื่อใกล้สิ้นลมหายใจเมื่อใดจะได้ระลึกไว้
"เรามีพ่อมีแม่"ผู้ให้ที่อยู่ดูที่กิน ลูกหลานเราจะสบาย และจากไปอย่างคนที่มีค่าควรคู่แผ่นดินที่พ่อให้มา
..
ขบถ~ยาตรา
..🌿
สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา