19 ก.ย. 2020 เวลา 23:30 • หนังสือ
สรุปหนังสือ "วิชาความสุขที่มีสอนแค่ในฮาร์วาร์ด"
เพราะชีวิตไม่ได้ต้องการแค่วิชาความสำเร็จ
เขียนโดย Tal Ben-Shahar, Ph.D. อาจารย์สอนจิตวิทยาเชิงบวกที่มีนักศึกษาลงทะเบียนมากถึง 1,000 คน
สรุปโดย :คุณฟ้า บุษยามาส
โฆษณา