26 ก.ย. 2020 เวลา 03:35 • ธุรกิจ
EIC เผยเทรนด์คนไทยหลัง COVID-19 ซึ่งการค้นหาคำว่า “อาหารบุฟเฟต์” โต 232%
EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทย หลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยใช้ข้อมูล Google Trends ซึ่งเป็นข้อมูลแนวโน้มการค้นหาคำต่างๆ ผ่าน Google Search
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 ทำให้ผู้คนหลีกเลี่ยงกิจกรรม ที่ต้องออกนอกบ้าน แต่หลังจากควบคุมสถานการณ์ได้ดีระดับหนึ่ง รัฐบาลจึงเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ทำให้ผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวล
 
โดย EIC มีข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ข้อมูล Google Trends ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสนใจของผู้บริโภคคนไทย ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
-คนไทยกลับมาสนใจกิจกรรมนอกบ้านเพิ่มขึ้น หลังคลายช่วงล็อกดาวน์ :
โดยจากการค้นหาคำว่า “โรงแรม” และ “อาหารบุฟเฟต์” ที่ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563
มีจำนวนการค้นหาสูงกว่าช่วงล็อกดาวน์ (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) ถึง 470% และ 232% ตามลำดับ
และความสนใจต่อทั้ง 2 กิจกรรมยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอีกด้วย
ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความต้องการที่สะสมมาจากช่วงล็อกดาวน์ (pent-up demand)
การมีช่วงวันหยุดยาวพิเศษ และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ
อย่างไรก็ดี ความสนใจที่เพิ่มขึ้นผ่าน Google Search ไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายที่กลับมาในระดับเดียวกัน สะท้อนจากทั้งการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและปริมาณการท่องเที่ยวในประเทศที่ยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้กิจกรรมนอกบ้าน อาทิ การไปโรงภาพยนตร์ ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าช่วงปกติ
สะท้อนจากจำนวนการค้นหาชื่อเครือโรงภาพยนตร์ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ที่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเดียวกันระหว่างปี 2560-2562 ถึง 44%
-COVID-19 เร่งให้แพลตฟอร์มออนไลน์ได้รับความนิยมสูงกว่าแนวโน้มปกติ :
สะท้อนจากปริมาณการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ต่างๆ ที่เร่งตัวจากแนวโน้มปกติอย่างเห็นได้ชัด จากความจำเป็นในการเข้าถึงสินค้าและบริการในช่วงที่ช่องทางเดิมมีข้อจำกัดในการใช้บริการ
เช่น การซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce ทดแทนการไปห้างสรรพสินค้า
การใช้บริการ Food Delivery ทดแทนการรับประทานอาหารที่ร้าน
การประชุมทางไกลผ่านแพลตฟอร์ม ทดแทนการประชุมแบบปกติ
หรือการดูภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชัน ดูหนังออนไลน์ต่างๆ แทนการออกไปโรงภาพยนตร์
1
อย่างไรก็ดี ปริมาณการค้นหาสำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้ลดลงจากช่วงล็อกดาวน์เช่นกัน
ซึ่งเหตุผลน่าจะมาจากการค้นหาส่วนใหญ่เป็นแบบ One-time search กล่าวคือ หลังจากการค้นหาในครั้งแรกๆ แล้ว ผู้ใช้อาจใช้งานจากแพลตฟอร์มโดยตรงในครั้งถัดไป
ซึ่งจากข้อมูลของแพลตฟอร์มออนไลน์พบว่า แม้ปริมาณการค้นหาบน Google จะลดน้อยลง
แต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงบนแพลตฟอร์ม ยังมีการเติบโตที่ค่อนข้างสูง เช่น ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2563 จำนวนผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Lazada ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม - https://www.scbeic.com/th/detail/product/7078
ที่มา - EIC ธนาคารไทยพาณิชย์
โฆษณา