1 ต.ค. 2020 เวลา 02:30 • ไลฟ์สไตล์
📝...เปลี่ยนไป💡
📍...คนเรามัน "เปลี่ยนกันได้" มันไม่สำคัญหรอกว่า คุณจะให้ "สัญญา" อะไรไว้ 📝
...มันก็แค่ "คำพูด" ของคุณคนเมื่อวาน "ไม่ใช่" คุณในวันนี้ และ "พรุ่งนี้ก็เช่นกัน"✌️💕
..."rebus sic stantibus" 😆
#ดินแดน "จิตตสุทธิพงศ์" 01/10/2563
โฆษณา