20 ต.ค. 2020 เวลา 10:19 • ความคิดเห็น
"...เคยมีคนถามผม ว่า สิ่งที่มีค่าที่สุดที่ได้มาจาก การเป็นนายตำรวจราชสำนักประจำคืออะไร ผมตอบกลับไปโดยไม่ลังเลเลยว่า ธรรมะ..." 
..🌿พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌼
..
..“ผมไม่ทราบว่า พระองค์ทรงริเริ่มฝึกสมาธิตั้งแต่เมื่อใด แต่สันนิษฐานว่า คงจะเริ่มในเดือนตุลาคม พ.ศ.2499 เมื่อทรงผนวชที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) หลังจากทรงพระผนวชแล้ว ประทับจำพรรษาอยู่ที่พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร
..
ทรงอยู่ในสมณเพศเป็นเวลา 15 วัน ครั้งนั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์จารย์ และเป็นที่ทราบกันดีว่า แม้จะทรงมีเวลาน้อยแต่ก็ทรงศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และคงจะได้ทรงฝึกเจริญพระกรรมฐานในโอกาสนั้นด้วย”
..
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงศึกษาเรื่องสมาธิด้วยการรวบรวมและประมวลคำสอนของครูบาอาจารย์ทุกคน แล้วก็ทรงพระกรุณาพระราชทานประมวลคำสอนนั้นแก่ผู้ที่ทรงทราบว่า กำลังปฏิบัติสมาธิอยู่
..
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌼
..
“ครั้งหนึ่ง ทรงพระกรุณาพระราชทานแถบบันทึกเสียงของสมเด็จพระญาณสังวรฯ ให้ผม รับสั่งว่าเป็นบันทึกเสียงการแสดงธรรมเรื่อง ฉฉักกสูตร (คือพระสูตรว่าด้วยธรรมะ หมวด 6 รวม 6 ข้อ ซึ่งอธิบายความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ และความไม่มีตัวมีตนของสิ่งต่างๆ มีอายตนะภายนอก อายตนะภายใน วิญญาณ ผัสสะ เวทนา และตัณหา พระสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน) และ ทรงแนะนำให้ผมฟังธรรมบทนั้น”
..
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌼
..
ครั้งหนึ่ง หลังจากที่นั่งสมาธิแล้ว พล.ต.อ.วิสิษฐ ได้มีโอกาสเฝ้ากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า ขณะที่นั่งสมาธิครั้งนั้น รู้สึกว่าตัวเองลอยขึ้นจากพื้นสูงประมาณศอกหนึ่ง
..
“ทีแรกก็ยังไม่รู้สึกอะไร แต่ครั้นหัวเริ่มคล้อยลงไปข้างหน้า ทำท่าเหมือนจะตีลังกา ผมก็ตกใจและต้องเลิกทำสมาธิ”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชวิจารณ์ว่า “ถ้าหากสติยังอยู่ ยังรู้ตัวว่า กำลังเกิดอะไรขึ้น ก็ไม่ควรจะเลิก แต่ควรจะปล่อยให้เป็นไปตามสภาพนั้น”
..
..
นอกจากนี้ พระองค์เคยตรัสเล่าให้ พล.ต.อ. วสิษฐ ฟังว่า “ครั้งหนึ่งขณะที่กำลังทรงทำสมาธิอยู่ พระจิตสงบและเกิดนิมิต ในนิมิตนั้น ทรงทอดพระเนตรเห็นพระกร (แขนท่อนล่าง) ลอกออกทีละชั้นๆ ตั้งแต่จากพระตจะ (หนัง) ลงไปจนถึงพระอัฐิ (กระดูก)
..
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌼
..
”ทรงมีกระแสรับสั่งว่า... "ที่เห็นพระองค์ประทับอยู่นิ่งๆ นั้น พระจิตทรงอยู่กับหนึ่งเข้าหนึ่งออกตลอดเวลา..."
..
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌼
..
ข้อความข้างต้นเป็นจากคำบอกเล่าของพล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ
..🌿
..
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌼
..
กระผมจึงไม่แปลกใจที่มักเห็นพระองค์ท่านทรงนิ่งเวลาทรงงาน จะเห็นทรงยิ้มเฉพาะอยู่ท่ามกลางราษฎร เพราะคนที่ทำสมาธิได้ตั้งมั่น
ถึงเวลาทำงานใจจะจดจ่อกับงาน เอางานเป็นฐาน หากเวลาว่างๆก็จะมาดูลมหายใจเอาลมหายใจ หรือคำบริกรรมใดที่เคยฝึกมาเป็นฐาน แล้วแต่จริตของแต่ละคน
..
..
ซึ่งเป็นที่รู้กันในหมู่คนที่ปฏิบัติจนคล่องในชีวิตประจำวัน เรียกว่าปฏิบัติแบบไม่ต้องปฏิบัติ(_ผู้เขียน)
..
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌼
..
ฝรั่งคงเห็นอิริยาบถเช่นนี้ก็ไม่รู้เข้าใจอย่างไร หรือเพียงล้อเลียน ที่ปรากฏในหน้าปกหนังสือ"THE KING NOT SMILE"
..
..
ซึ่งถ้าบุคคลทั่วไปคงเห็นว่าราชาพระองค์นี้คงเครียดหรือทรงแบกรับภาระจนหนึกอึ้งตลอดเวลา จนยิ้มไม่เป็นซะกระมัง
..
..
จากบทสนทนาข้างต้น หากผู้ที่ปฏิบัติผ่านมาแล้วจะรู้ได้เลยว่าภูมิจิต พระองค์ท่านไม่ธรรมดา พ่อแม่อาจารย์หลายองค์ก็เห็นพร้อมต้องกัน(_ผู้เขียน)
..
..
กระผมได้เรียบเรียงคลิปใหม่พร้อมยังนำเนื้อหา วิธีการทำสมาธิของในหลวงมาแนบไว้
เผื่อผู้ใดอยากลองฝึกดู หากถูกกับจริต กระผมก็ขอสาธุในบุญกับท่านผู้อ่าน
..
..🌼
มรดกพ่อทิ้งไว้ให้ทางโลกมีเต็มเปี่ยม ทางธรรมก็มีทางให้แล้ว เหลือเพียงลูกหลานของพระองค์จะหยิบจับมากระทำให้เกิดประโยชน์กับตนหรือไม่ก็เท่านั้น
..🌼
..
เราโชคดีที่มีราชาผู้ทรงธรรม🍃
..
..
ขบถ~ยาตรา เรียบเรียง
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌼
ที่มา:
ACTองค์การต่อต้านคอรัปชั่นในประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌼

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา