25 ต.ค. 2020 เวลา 10:03 • ข่าว
รู้ไว้ก่อนโดนแกง ปลดล็อกบัตรประกันสุขภาพ 30 บาท รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว จริงหรือ!!!
จากข่าวที่นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันโอชา คลายล็อกบัตรทองรักษาได้ทุกที่ ซึ่งประชาชนส่วนมากทราบรายละเอียดไม่ครบถ้วน และอาจเป็นปัญหาในการเข้ารับบริการได้ในอนาคต วันนี้ BAKE NEWS ขอสรุป 4 ข้อ รายละเอียดการปลดล็อก 30 บาท รักษาได้ทุกที่ ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
1.ประชาชนที่เจ็บป่วยสามารถใช้ 30บาท ที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ อันนี้ไม่จริง แต่สามารถไปรับบริการปฐมภูมิได้ทุกที่ในระบบบัตรทอง ตามนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” โดยเป็นการเริ่มที่บริการระดับปฐมภูมิก่อน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเจ็บป่วย จะเข้าไปรักษาที่ รพ.ศิริราช รพ.ราชวิถี หรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดของท่าน โดยตรงเลย ทำไม่ได้ ต้องผ่านหน่วยบริการปฐมภูมิดูแลรักษาก่อน โรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือคลีนิคอบอุ่นที่ไหนก็ได้ แต่หากเกินขีดความสามารถของหน่วยบริการปฐมภูมิ ค่อยส่งต่อด้วยใบส่งตัวอยู่ดี
1
2.ผู้ป่วยในไม่ต้องใช้ใบส่งตัว นโยบายใหม่นี้ เมื่อผู้ป่วยเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพแล้ว โรงพยาบาลวินิจฉัยว่าต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันที โดยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวอีก เนื่องจาก สปสช. จะจัดทำระบบออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล ระหว่างคลินิกกับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะนำร่องในพื้นที่เขต 9 นครราชสีมา เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ส่วนใน กทม. และปริมณฑล จะเริ่ม 1 มกราคม 2564 ก่อนขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไป
3.ในอดีตการรักษาโรคมะเร็งอาจทำให้ผู้ป่วยต้องรอเป็นเวลานานจนเชื้อมะเร็งลุกลาม ต่อไปนี้ หากวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งไ สามารถปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม โรคมะเร็งเป็นภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาโดยเร็ว เพื่อไม่ให้อาการลุกลามและมะเร็งบางชนิดยังเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้ ยิ่งกว่านั้นเมื่อผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งจะได้ใบรับรองและประวัติ หรือรหัสเพื่อเลือกไปรับบริการที่อื่นผ่าน 3 ช่องทาง คือ สายด่วน สปสช. 1330, แอปพลิเคชัน สปสช. และติดต่อที่หน่วยบริการโดยตรง เพื่อรับการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยวิธี บริการระบบสาธารณสุขทางไกล, บริการปรึกษาเภสัชกรทางไกล และการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน โดยค่าบริการให้ส่งข้อมูลเบิกจ่ายมายัง สปสช. ทั้งนี้จะเริ่มในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมทั่วประเทศ ในวันที่ 1 มกราคม 2564
โรคมะเร็งไม่ต้องรออีกต่อไปแล้ว
4. ปัญหาที่ประชาชนเรียกร้องมาระยะหนึ่ง คือการย้ายหน่วยบริการ ที่ต้องรอ 15 วัน ปัจจุบันด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาก้าวหน้า สปสช. สามารถปรับระบบแก้ปัญหาได้ทันทีหลังเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ รวมถึงกรณีที่ประชาชนเปลี่ยนหน่วยบริการเองผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. โดยหน่วยบริการสามารถพิสูจน์สิทธิและเบิกจ่ายค่าบริการผ่านบัตรประชาชน Smart Card ทั้งนี้จะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2564
โฆษณา