26 ต.ค. 2020 เวลา 02:33 • ปรัชญา
ยี่สิบหก... ตุลา... ต้องลาแล้ว
กราบลา... พระบาทแก้ว...กลับสวรรค์
ถึงเวลา... พระผ่านฟ้า... จอมราชันย์
เสด็จคืน... สู่ชั้น... สวรรคา
เจ็ดสิบปี... ที่พระองค์... ทรงงานหนัก
เจ็ดสิบปี... ไม่เคยพัก... จากปัญหา
เจ็ดสิบปี... ทุกถิ่น... ที่เสด็จมา
เพื่อไพร่ฟ้า... เจ็ดสิบเจ็ด... จังหวัดไทย
ทรงเสด็จ... เพื่อดับทุกข์... ในทุกที่
ปัญหามี... ทรงสดับ... รับแก้ไข
ทรงประทับ... เคียงพสก... นิกรไทย
เพื่อจะได้... แก้ปัญหา... อย่างยั่งยืน
จะลืมได้... อย่างไร.... ในโลกนี้
ว่าเรามี... พระราชา... มาพลิกฟื้น
จากทุกข์เข็ญ... ระกำ... ทนกล้ำกลืน
ให้หยัดยืน... ก้าวย่าง... อย่างมั่นคง
ธ ทรงเป็น" ครู "... ของแผ่นดินนี้
เป็นนักปราชญ์... ทรงภูมี... ที่สูงส่ง
เป็นฉัตรทอง... ปกป้องไทย... ให้ดำรง
เป็นพระองค์... ภูมิพล... ล้นเกล้าฯ ไทย
เป็นบุญแท้... ใต้ร่ม... โพธิสมภาร
เกิดเป็นไทย... ในรัชกาล... ที่ยิ่งใหญ่
ขอเป็นข้า... รองพระบาท... ทุกชาติไป
ธ สถิตใน... ดวงใจ... ไทยนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
Thanks like love comments all fc @min Rookie

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    ชตระกูล ศรีสวัสดิ์
    คิดถึงเทวดาที่อยู่บนฟ้า