28 ต.ค. 2020 เวลา 09:39 • ประวัติศาสตร์
จักรพรรดินีอเล็กซันดรา เฟโอโดรอฟนา แห่งรัสเซีย ทรงเป็นพระมเหสีในจักรพรรดินิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย ทรงเป็นที่รู้จักดีที่สุดในฐานะที่เป็นจักรพรรดินีองค์สุดท้ายของจักรวรรดิรัสเซีย ตลอดการดำรงตำแหน่งจักรพรรดินีมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้น ทั้งบุตรชายที่เป็นโรคเฮโมฟีเลีย ไปจนถึงเรื่องราวการเมือง เมื่อทรงควบคุมแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งข่าวซุบซิบนินทาระหว่างเธอ และ กริกอรี รัสปูติน ผู้ลึกลับชาวรัสเซีย ที่ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการล่มสลายของราชวงศ์
1
เดิมทีนั้น จักรพรรดินีอเล็กซันดรา เฟโอโดรอฟนา (เจ้าหญิงอาลิกซ์ เดิม) ไม่ได้ทรงเป็นที่โปรดปราณของ พระจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 (บิดาของซาร์นิโคลัสที่2) และพระจักรพรรดินีมาเรีย (มารดาของซาร์นิโคลัสที่2) เนื่องจากทรงมองว่าเจ้าหญิงอาลิกซ์ทรงขี้อาย มีอารมณ์รุนแรง และแปลกประหลาด ขาดคุณสมบัติคู่ควรในการเป็นพระจักรพรรดินีแห่งรัสเซีย
แต่ถึงอย่างไรนั้นพิธีอภิเษกสมรสระหว่าง มกุฎราชกุมารนิโคลัส (ซาร์นิโคลัสที่2) กับเจ้าหญิงอาลิกซ์ ก็เกิดขึ้น แม้จะเกิดขึ้นอย่างไม่เต็มใจของพระจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 และพระจักรพรรดินีมาเรีย เท่าไหร่นัก พิธีอภิเษกสมรสจัดขึ้นที่ ประเทศอังกฤษ โดยมีพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นประธานในพิธี โดยพระราชพิธีถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
ภาพวาดพิธีอภิเษกสมรส
ภายหลังพิธีอภิเษกสมรส เจ้าหญิงอาลิกซ์ รู้สึกว่าตัวเองยังคงโดนดูถูก เพราะพระนางพูดสำเนียงรัสเซียไม่ค่อยได้และชอบติดสำเนียงเยอรมัน มักจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับเจ้าหญิงแด็กมาร์ พระชนนีของเจ้าชายนิโคลัสที่2 ที่ทรงพูดสำเนียงรัสเซียได้อย่างคล่องแคล่ว แม้เป็นชาวเดนมาร์ก ก็ตาม ในสายตาของบรรดาพระราชวงศ์และขุนนาง จักรพรรดินีอเล็กซานดร้า มักถูกมองในทางลบ เช่น แต่งตัวเชย ภาษาไม่แข็ง พระพักตร์บึ้งและหยิ่ง หน่ำซ้ำยังถูกมองว่าเป็น “เมียเยอรมัน” ตามเชื้อชาติของเธอ
ภายหลังจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เสด็จสวรรคตลง ได้มีพิธีราชาภิเษก มกุฎราชกุมารนิโคลัส เป็นจักรพรรดินิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย ปกครองรัสเซียสืบไป เจ้าหญิงอาลิกซ์ เป็นจักรพรรดินีอเล็กซันดรา เฟโอโดรอฟนาแห่งรัสเซีย
1
จักรพรรดินีอเล็กซันดรา มักถูกมองในแง่ลบอยู่เสมอ
พระจักรพรรดินิโคลัสที่ 2 และ จักรพรรดินีอเล็กซันดรา ได้ให้กำเนิดธิดาจำนวน 4 พระองค์ โอลกา นีคะลายีฟนา, ตะตยานา นีคะลายีฟนา, มารีเยีย นีคะลายีฟนา, อะนัสตาซียา นีคะลายีฟนา เมื่อยังไม่มีบุตรชายเพื่อสืบราชวงศ์ได้ความกดดันจึงตกมาอยู่กับเธอ อเล็กซานดราจึงได้เริ่มพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และได้พบกับบาทหลวงเฟลิเป้ เป็นเรื่องแปลกที่หลังจากนั้น ได้กำเนิด พระราชโอรส อเล็กเซย์ นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอเริ่มศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พระจักรพรรดินิโคลัสที่ 2, จักรพรรดินีอเล็กซันดรา และครอบครัว
เรื่องทั้งหมดเกือบจะดำเนินไปอย่างสวยงาม แต่บุตรชาย อเล็กเซย์ กลับเป็นโรคฮีโมฟีเลีย ที่ความผิดปกติเกี่ยวกับอาการเลือดออกที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งทำให้เลือดไม่สามารถแข็งตัว อันนำไปสู่ภาวะเลือดออกอย่างรุนแรงหาฟควบคุมไม่ได้อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิต โรคฮีโมฟีเลีย เรียกอีกอย่างว่า โรคราชวงศ์ (royal Disease) โดยผู้เป็นพระมารดาคือจักรพรรดินีอเล็กซานดรา ได้ทรงเป็นพาหะโรคฮีโมฟิเลีย เนื่องด้วยสืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร
2
จักรพรรดินีอเล็กซันดรา จึงทุ่มเททั้งหมดเพื่อการดูแลบุตรชายคนนี้ ทั้งห้ามทุกอย่างที่บุตรชายจะทำ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เพราะโรคนี้หากโดนกระแทกอาจจะทำใหก้เลือดไหลไม่หยุดได้ ด้วยการดูแลตลอดเวลาเช่นนี้ ทำให้ตัวจักรพรรดินีอเล็กซันดรา เหินห่างจากการเข้าสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟด้วย
1
ด้วยความศรัทธาในศาสนา จักรพรรดินีอเล็กซันดรา จึงหันไปพึ่งพิงนักบวช และนักบวชผู้นั้นก็คือ “รัสปูติน” ที่สามารถทำให้อาการเลือดไหลไม่หยุดของ อเล็กเซย์ ทุเลาลงได้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เธอมีความไว้วางใจและศรัทธาในตัวของ “รัสปูติน” ไม่ว่าจะพูดอะไรหรือแนะนำอะไร เธอก็เชื่อตามในทุกอย่าง
2
รัสปูตินได้รับความเชื่อใจเป็นอย่างมากจากจักรพรรดินีอเล็กซันดรา
โดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เธอกำลังเชื่อและศรัทธา กำลังเป็นเชื้อไฟในการทำลายราชวงศ์โรมานอฟ
1
โฆษณา