4 พ.ย. 2020 เวลา 23:00
#ตราบใดที่เห็นความต่างมากกว่าความเหมือน เราจะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันได้ง่าย
“ เพื่อนของอาตมาเป็นชาวอเมริกันแต่งงานกับชาวญี่ปุ่น มีลูกออกมาก็เป็นลูกครึ่งอเมริกัน-ญี่ปุ่น เวลาเด็กคนนี้ไปเรียนหนังสือในประเทศญี่ปุ่น เพื่อนและคนญี่ปุ่นก็จะบอกว่าเขาเป็นฝรั่ง แต่เวลากลับไปเยี่ยมปู่ที่อเมริกา คนที่นั่นก็บอกว่าเขาเป็นญี่ปุ่น แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติของคนเรามีแนวโน้มที่จะมองเห็นความต่างมากกว่าความเหมือน
ตราบใดที่มนุษย์เรายังมองเห็นความต่างมากกว่าความเหมือน เราจะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันได้ง่าย เพราะมนุษย์เราไม่มีทางที่จะเหมือนกันได้ 100% แต่การที่มนุษย์มีความแตกต่างแค่ส่วนเสี้ยว มีความเหมือนกันมากกว่า 90%
ถ้าหากว่าเรามองเห็นแต่ความต่าง เราก็จะเห็นผู้อื่นเป็นคนละพวกกับเรา และจะนำมาสู่ความเหินห่างและความเป็นปฏิปักษ์กันในที่สุด
1
เราจำเป็นต้องมีมุมมองหรือทัศนคติที่ช่วยเสริม #สร้างจิตสำนึกใหม่ที่ทำให้เราเห็นซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนมนุษย์มากกว่าเป็นคนที่แตกต่างกัน
จำเป็นจะต้องมีความใจกว้าง ยอมรับความแตกต่างทางความคิด โดยตระหนักว่าแม้จะคิดต่างกัน แต่ก็มีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่าง ขณะเดียวกันก็ไม่ยึดติดในความคิด ไม่ด่วนสรุปว่าความเห็นของตนเท่านั้นที่ถูก ข้อมูลของตนเท่านั้นที่จริง
เพราะเหตุว่าแม้ความเห็นของเราจะถูกก็จริง แต่ก็ไม่ได้แปลว่าความเห็นของผู้อื่นจะผิดไปด้วย
ในทางพระพุทธศาสนามีคำว่า “สัจจานุรักษ์” เป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ความเห็นของเราจะถูก ข้อมูลของเราจะจริงแต่ก็อย่าไปด่วนสรุปว่าความเห็นของผู้อื่นที่ต่างจากเรานั้นผิด ข้อมูลของเขาที่ต่างจากเรานั้นไม่ถูกต้อง
3
ไม่ยึดติดความดี – ความถูกต้อง ไม่มองคนอื่นเป็นศัตรู
ที่สำคัญคืออย่าไปยึดติดในความดีของเรา เพราะถ้าเรายึดติดในความดีของเรา เราก็จะมองคนอื่นไม่เหมือนเรา ว่าเป็นคนที่ผิด เป็นคนที่ไม่ถูกต้อง
ทุกวันนี้เรายึดติดในความคิดในความดีของเรามากเกินไป เราจึงมองคนอื่นที่ไม่เหมือนเรา ที่คิดต่างกับเราว่าเป็นศัตรู
1
หลวงพ่อเฟื่อง โชติโก เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต ซึ่งมรณภาพไปแล้ว ท่านกล่าวว่าความเห็นของเราแม้จะถูก แต่ถ้าเรายึดติดไว้ มันก็ผิด เพราะไม่มีอะไรที่จะยึดติดถือมั่นได้ และถ้า
1
หากว่าเรายึดติด เราก็สามารถจะทำร้ายผู้อื่นในนามของความถูกต้องของเราได้
ที่สำคัญคือเราไม่ควรมองว่าผู้อื่นเป็นศัตรู ศัตรูของมนุษย์ไม่ใช่คน แต่คือความโกรธ ความเกลียด ความหลง
1
เมื่อใดก็ตามที่เรามีความโกรธหรือถูกความโกรธเข้าครอบงำใจ ให้ระลึกว่าความเป็นมนุษย์ของเรากำลังถูกบั่นทอน ถ้าเราตระหนักตรงนี้ เราจะไม่ยอมให้ความโกรธความเกลียดมาครองใจ เมื่อเผชิญหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่คิดต่างจากเรา
ยิ่งเราเห็นเขาไม่มีความเป็นมนุษย์ เราเองนั้นแหละอาจจะหมดความเป็นมนุษย์ทันทีที่เรามีความโกรธเกลียด ถ้าเราตระหนักเช่นนี้ เราก็จะระมัดระวังไม่ให้ความโกรธความเกลียดมาครองใจ
และนี่คือภูมิคุ้มกันที่จะช่วยทำให้เราเผชิญกับกระแสแห่งความโกรธเกลียด สังคมไทยควรมีภูมิคุ้มกันด้วยจิตสำนึกดังกล่าว เพื่อที่จะสามารถก้าวข้ามกระแสแห่งความโกรธเกลียด ไปให้พ้นจากความความรู้สึกโกรธเกลียด กลัว ซึ่งกำลังไหลบ่าและครอบงำสังคมไทยในปัจจุบัน “
พระไพศาล วิสาโล
1
โฆษณา