I like this...👍👍👍
"I never lose. I either win or learn.”
ผมไม่เคยแพ้ ผมมีแต่ชนะหรือเรียนรู้
5
เป็นคำกล่าวของชายผู้เปลี่ยนแปลงแอฟริกาใต้ไปตลอดกาล
“Nelson Mandela”... อ่านต่อ
1
  • 2
โฆษณา