8 พ.ย. 2020 เวลา 13:05 • ยานยนต์
-- Tesla เข้าร่วมประชุมทางไกลกับฝ่ายอุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ของไทย --
ปัจจุบัน Tesla กำลังเร่งขยายกำลังการผลิตรถเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่กำลังมากขึ้นเรื่อยๆ และ Tesla กำลังขอข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐบาลไทยเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน และภาพรวมอุตสาหกรรม
1
และสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยเองก็กำลังมีแผนจะต่ออายุการยกเว้นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และให้สิทธิประโยชน์ภาษีอากรขาเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ด้วย
1
คุณทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เตรียมประชุมทางไกลกับทางเทสล่า ผู้ผลิตรถ EV รายใหญ่ของอเมริกา หลังจากติดต่อสอบถามถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทยและภาพรวมอุตสาหกรรม จึงสะท้อนว่านักลงทุนยังคงให้ความสนใจประเทศไทย
-- แผนของ Elon Musk สำหรับโรงงานแห่งใหม่ --
ตามที่ Elon Musk เคยโพสใน Twitter
Musk สนใจที่จะมาตั้งโรงงานในเอเชียจริง และไม่ใช่ที่จีน(ปัจจุบันมีที่เซี่ยงไฮ้อยู่แล้ว) แต่ปัจจุบันบริษัทจะโฟกัสที่การสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่เยอรมันและเท็กซัสก่อน
 
การที่ Tesla กำลังสร้างโรงงานใหม่หลายแห่ง เพราะมีเป้าหมายในการผลิตรถให้ได้ถึง 1 ล้านคันต่อปี
-- โอกาสที่โรงงานแห่งใหม่จะเกิดขึ้นในไทย --
จากข้อมูลทั้งหมดมีความเป็นไปได้สูงมากที่ Musk มีแผนจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มที่ Asia ในอนาคต และเป็นโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่เอเชียด้วย เพราะในปัจจุบันผู้ใช้รถ Tesla ยังค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐ สำหรับช่วงเวลายังต้องรออีกสักระยะเพราะปัจจุบันกำลังพัฒนาโรงงานใหม่ที่เยอรมันและสหรัฐ
แม้ว่า Asia จะเป็นเป้าหมายสำหรับโรงงานแห่งใหม่ของ Musk แต่ไทยก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวในเอเชียเช่นกัน ยังมีประเทศที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์อย่างญี่ปุ่น และเกาหลี หรืออย่างอินโดนิเซียที่พึงก่อตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมในประเทศ และมีความพร้อมในด้านวัตถุดิบที่มากกว่าไทย พร้อมกับการที่รัฐบาลอินโดนิเซียเองก็สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างมากเช่นกัน
3
สุดท้ายแล้วโรงงานแห่งใหม่ใน Asia จะลงเอยที่ไหนคงต้องขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุดิบ และผลประโยชน์จากการที่รัฐบาลเอื้อการลงทุนให้
-- เมื่อ Tesla มาตั้งโรงงานที่ไทยจะมีผลต่อราคารถอย่างไร --
มาสำรวจที่รถรุ่นราคาต่ำสุดกันก่อน
เมื่อเดือนกันยายน 2020 ที่ผ่านมา Musk ประกาศจะผลิตรถรุ่นประหยัดที่จะขายในมูลค่า 775,000 บาท
1.กรณีที่นำเข้ารถยนต์จากนอกประเทศ
จะถูกคิดโดยใช้ราคา CIF เป็นตัวตั้งต้น
CIF = Cost + Insurance + Freight ( มูลค่ารถในประเทศนั้น+ค่าประกัน+ค่าขนส่ง)
สุมมติค่าประกันกับขนส่งที่ 150,000 บาท
CIF = 925,000
1
การนำเข้าภาษีรถยนต์ต้องผ่านภาษีทั้งหมด 4 ส่วน
1.ภาษีอาการขาเข้า
อัตราภาษี = 80%
ฐานที่ใช้คำนวณ = CIF
สูตรคำนวณ = CIF x อัตราภาษีอาการขาเข้า
ภาษีอาการขาเข้า = 925,000 x 80% = 740,000 บาท
ในบางกรณีอาจได้สิทธิข้อตกลงการค้าเสรี(ACFTA) หรือยกเว้นภาษีจากรัฐบาลในส่วนนี้ เช่น รุ่น MG-ZS-EV ของ MG แต่รัฐบาลคงไม่ยกเว้นภาษีส่วนนี้มาก เพราะจะไปย้อนแย้งกับการดึงดูดให้มาลงทุนตั้งโรงงานในไทย
2.ภาษีสรรพสามิต
อัตราภาษี 8-40% (สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า)
อัตราภาษีจะขึ้นอยู่กับ ประเภทรถยนต์ปริมาตกระบอกสูบ และจำนวนการปล่อยไอเสีย(ในการคำนวณนี้จะใช้ตัวเลขที่ 8%)
ฐานที่ใช้คำนวณ = CIF + ภาษีอากร
สูตรคำนวณ = ( CIF + ภาษีอาการนำเข้า) x อัตราภาษีสรรพสามิต / 1 - (1.1 X อัตราภาษีสรรพสามิต)
ภาษีสรรพสามิต = 1,665,000 x 8% / 1 - (1.1 x 8%) = 146,053 บาท
1
รัฐบาลอาจยกเว้นภาษีในส่วนนี้ได้เป็น 0%
ถ้าเป็นกรณีรถยนต์ที่กระบอกสูบ หรือซีซีมาก และรถมีมูลค่าสูงกว่านี้ภาษีส่วนนี้โดน 7 หลักแน่นอน
3.ภาษีเพิ่มมหาดไทย
อัตราภาษี = 10%
ฐานที่ใช้คำนวณ = ภาษีสรรพสามิต
สูตรคำนวณ = ภาษีสรรพสามิต*10%
ภาษีเพิ่มมหาดไทย = 146,053 *10% = 14,605
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)
อ้ตราภาษี = 7%
ฐานที่ใช้คำนวณ = CIF + ภาษีอาการขาเข้า + ภาษีสรรพสามิต+ ภาษีเพิ่มมหาดไทย
สูตรคำนวณ = (CIF + ภาษีอาการขาเข้า + ภาษีสรรพสามิต+ ภาษีเพิ่มมหาดไทย) x 7%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ( 925,000 + 740,000 + 146,053 + 14,605 ) x 7% = 127,796 บาท
รวมมูลค่ารถทั้งหมด = 925,000 + 740,000 + 146,053 + 14,605 + 127,796 = 1,953,453 บาท
2.กรณีประกอบรถยนต์ในประเทศ
1
วิธีคำนวณเหมือน นำเข้ารถยนต์แต่จะแตกต่างที่ภาษีอาการขาเข้า
ภาษีอาการขาเข้า
จะถูกจัดเก็บตามอัตราที่กรมศุลกากรกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดหรือพิกัดของชิ้นส่วนนั้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 30% ของราคา CIF ถ้าใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศทั้งหมดก็จะไม่เสียภาษีในส่วนนี้(ในที่นี้ขอคิดที่ 0% เพราะรัฐบาลไทยมีแนวโน้มจะยกเว้นภาษีนำเข้าในส่วนนี้สูงมากเพราะต้องการดึงดูดให้มาตั้งโรงงานในไทย และคาดว่าราคา CIF สำหรับการนำมาประกอบน่าจะต่ำกว่า CIF นำเข้ารถยนต์ทั้งคันใครมีตัวเลขส่วนนี้แจ้งได้นะครับ แต่สำหรับการคำนวณนี้ขอใช้ CIF ฐานเดียวกันไปก่อน)
รวมมูลค่ารถทั้งหมด = 925,000 + 0 + 81,140 + 8,114 + 70,997 = 1,085,252 บาท
ทั้งหมดเป็นการคำนวณโดยประมาณการนะครับ แต่จะเห็นได้ว่าขนาดรถรุ่นถูกที่สุดของ Tesla ราคารถเมื่อตั้งโรงงานในประเทศถูกกว่าเกือบล้านบาท และยิ่งถ้าเป็นรถยนต์ที่มีราคาแพงฐานที่ใช้คำนวณภาษี อัตราภาษีสรรพสามิตจะสูงมาก และมูลค่าภาษีรวมก็จะถูกทบกันไปเรื่อยๆ
ก็ขอลุ้นให้ดีลนี้เกิดขึ้นจริงนะ เพราะจะได้ราคารถ Tesla ที่น่ารักขึ้นมากเลย
Credit pic: cnbc
Marco Art
ทำไม MG ของ CP ถึงได้ส่วนลดภาษีเป็นพิเศษ???