10 พ.ย. 2020 เวลา 10:22
"จิต จักรวาล 9"
..จิต อยู่ที่ไหน!ในตัวเรา..
..จิต ถึงแม้ไม่มีตัวตน แต่มีพลังอำนาจที่สุดแสนอัศจรรย์ เป็นธาตุรู้ที่ยิ่งใหญ่ ทำให้สรรพสิ่งในจักรวาลเกิดขึ้นมาได้ เราจึงพอจะอนุโลมได้ว่า จิต ก็คือพระเจ้าที่มี... อ่านต่อ