20 พ.ย. 2020 เวลา 06:26 • ประวัติศาสตร์
เสาต้นหนึ่งในสุสานหลวงของราชวงศ์เดนมาร์กบอกส่วนสูงของรัชกาลที่ 5
ท่านผู้อ่านหลายท่านคงจะไม่ทราบส่วนสูงของพระองค์ท่าน วันนี้ผมจะพาไปชมหลักฐานที่บ่งชี้ในเรื่องนี้กันครับ
โดยหลักฐานเกี่ยวกับส่วนสูงของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 นี้ ปรากฎอยู่ในประเทศเดนมาร์ก ณ วิหารรอสกิลด์ ครับ
วิหารรอสกิลด์ (Roskilde Cathedral) เป็นโบสถ์โบราณอยู่ห่างจากตัวเมืองโคเปนเฮเกนประมาณ 30 กิโลเมตร วิหารนี้ได้ขึ้นอยู่ในทะเบียนเป็นมรดกโลกกับองค์การยูเนสโก้ (UNESCO's World Heritage)
วิหารรอสกิลด์ (Roskilde Cathedral)
เดิมวิหารนี้เป็นเพียงโบสถ์ที่ได้สร้างตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 10 โดยช่วงแรกเป็นโบสถ์ไม้ และต่อมาสร้างเป็นโบสถ์หินแบบปัจจุบันเมื่อปีคริสตศตวรรษที่ 13 มีอายุ 1,000 กว่าปี
วิหารนี้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของราชสำนักเดนมาร์ก เพราะไว้เก็บพระศพของพระมหากษัตริย์ พระราชินีในอดีต โดยเป็นพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ 20 พระองค์ และพระราชินี 17 พระองค์ รวมทั้งหมด 37 พระองค์ครับ กระจายไปตามจุดต่างๆในวิหาร
แต่ในภายหลังได้มีการต่อเติมเพิ่มเพื่อใช้ฝังพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นอีกด้วย วิหารนี้จึงเปรียบดั่งสุสานหลวงของราชวงศ์เดนมาร์กครับ
แผนที่วิหาร
ในวิหารแห่งนี้มีเสาอยู่ต้นหนึ่งที่ทางราชสำนักเดนมาร์กเรียกกันว่า "King's Column” เสาต้นนี้ตั้งอยู่ระหว่างสุสานหลวงของกษัตริย์ Christian ที่3 และพระราชินี ครับ (หมายเลข 3,4 ตามแผนที่ของวิหาร)
เสาต้นนี้มีความพิเศษคือ มีสัญลักษณ์เส้นสีแดงแสดงส่วนสูงของพระมหากษัตริย์ผู้มาเยือน ณ วิหารแห่งนี้ครับ
สุสานหลวงของกษัตริย์ Christian ที่3 และพระราชินี มีเสาตรงกลาง
และที่ผมจะกล่าวก็คือ เสาต้นนี้ได้ระบุส่วนสูงของพระมหากษัตริย์ไทยไว้ถึงสองพระองค์ครับ คือ รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 9
เมื่อปี ค.ศ.1907(พ.ศ.2450) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 พระองค์เสด็จเยือนเดนมาร์ก ณ วิหารรอสกิลด์ โดยมีหลักฐานอยู่ใน “ไกลบ้าน" เป็นพระราชนิพนธ์ลายพระราชหัตถเลขา ความว่า
1
“...ในที่ไว้ศพแห่งหนึ่งมีเสาศิลาอยู่กลาง มีเส้นขีดขนาดสูงต่ำของเจ้าแผ่นดินต่าง ๆ คฤสเชียนที่ ๑ เมืองเดนมาร์กเปนสูงอย่างยิ่ง ถัดลงมาเอมเปอเรอปิเตอดิเกรด เมืองรุสเซีย ต่ำที่สุดนั้นกิงคฤสเชียนที่ ๗ เมืองเดนมาร์ก เขาให้พ่อวัดสูงกว่ากิงคฤสเชียนที่ ๗ หน่อยหนึ่ง ได้ขีดเส้นลงไว้ที่เสา เปนของที่จะอยู่ไปชั่วกัปชั่วกัลป์...”
1
เสาต้นนี้ได้ระบุส่วนสูงของพระมหากษัตริย์ไว้หลายพระองค์ อาทิ
1
- Christian I: 219.5 cm
- Peter the Great of Russia: 208.4 cm
- Christian X: 199.4 cm
- Alexander III of Russia: 187.3 cm
- Crown Princess Margrethe: 182 cm
- George I of Greece: 180.3 cm
- Duke Edward Albert of Windsor: 173.1 cm
- Chulaongkorn of Thailand (รัชกาลที่ 5): 165.4 cm
King's Column
โดยส่วนสูงของพระมหากษัตริย์บางพระองค์อาจจะสูงเกินไปจนน่าสงสัยครับ
อาจจะมีข้อผิดพลาดขณะทำการวัดเกิดขึ้น แต่อย่างไรแล้วนี่ก็เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ทำให้เราสามารถทราบว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสูงเท่าใด
รัชกาลที่ 9 , รัชกาลที่ 5, สมเด็จพระเทพฯ
เสาต้นนี้ยังระบุส่วนสูงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในครั้งเสด็จเยือนเดนมาร์กไว้อีกด้วยครับ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชสำนักไทยกับราชสำนักต่างประเทศที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ก่อร่างสร้างไว้ในอดีต
ร.9 ครั้งเสด็จเยือนวิหารนี้
การเชื่อมความสัมพันธ์ระดับราชวงศ์นี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก ยังคงมีอีกหลายประเทศแถบยุโรป ที่ดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
และการเมืองระดับราชวงศ์เหล่านี้จึงเปรียบได้ดั่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอีกทางหนึ่ง โดยมีอิทธพลต่อการเมืองและผลประโยชน์ระหว่างรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อมครับ
❤️กดไลค์ กดแชร์ ติดตามเป็นกำลังใจ❤️
🙏ขอบพระคุณครับ🙏
    Tana R.
    สนับสนุน20 เพชร
    Y Chaiprasit
    ตามครับ