20 พ.ย. 2020 เวลา 15:19
#จะใช้ชีวิตอย่างไรใน ยุค New Normal
1. ยอมรับด้วยความเข้าใจ ไม่ต่อต้าน หรือดื้อดึงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2. ยอมรับการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
3. ใช้ชีวิตอย่างคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเอง จริงใจกับตัวเอง มีสติสัมปชัญญะและปัญญา... อ่านต่อ