“ผมไม่อยากเกิดมา แล้วตายจากโลกใบนี้ไป โดยที่ไม่รู้จักความเป็นจริงของชีวิตเลย”
วิน-นิชนันท์ จิรพัฒนกุล
เด็กหนุ่ม ที่เพิ่งเรียนจบ จากคณะการจัดการการบิน สาขาการจัดการจราจรทางอากาศ จากสถานบันการบินพลเรือน ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1
กับการตัดสินใจที่จะหยุดทุกอย่างในชีวิต แล้วก้าวออกไปตามหาความหมายที่แท้จริงของการเกิดมาบนโลกใบนี้ ด้วยการ ”บวช”
  • 89
โฆษณา