17 ธ.ค. 2020 เวลา 12:50
🌟วัดพระธรรมกายจัดโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2563 จำนวน 3,500 รูป
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 - ลงทะเบียนเข้าโครงการ
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 - พิธีตัดปอยผม
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 - พิธีขอขมาผู้ปกครอง มอบผ้าไตรและบาตร แด่นาคธรรมทายาท
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 - พิธีเวียนประทักษิณ วันทาเจดีย์ พิธีบรรพชาเป็นสามเณร
วันที่ 12-13-14 ธันวาคม 2563 - พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ กระจายไปบวชตามวัดต่างๆ กว่า 222 วัดทั่วประเทศ
🌟โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ชายไทยบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาและมหาปูชนียาจารย์ ให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทย ให้ผู้บวชได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม มีหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
🌟สามารถร่วมทำบุญโดยโอนเข้าบัญชีวัดพระธรรมกาย ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท เลขบัญชี 152-1-20208-7
หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร ให้นำสลิปการโอนหรือพิมพ์สำเนาสลิปมาขอออกใบอนุโมทนาบัตรที่ห้องรับบริจาค หรือโทร. 02-831-1000
โฆษณา