🌟วัดพระธรรมกายจัดบรรพชาธรรมทายาทกว่า 3,500 รูป ในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม (ป.ธ.9,ราชบัณฑิต) เป็นพระอุปัชฌาย์พิธีบรรพชาธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2563 จำนวนกว่า 3,500 รูป
พิธีเริ่มในภาคเช้า นาคธรรมทายาทเวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ จากนั้นเป็นพิธีวันทาเจดีย์
ภาคบ่ายเป็นพิธีขอบรรพชา ขอสรณคมน์และศีล ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล
ส่วนพิธีอุปสมบทจัดให้มีขึ้นในวันที่ 12-14 ธ.ค. 63 ตามวัดต่างๆ 222 แห่ง
พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายกำหนดให้พระสงฆ์และสาธุชนที่มาร่วมงาน ต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ คัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนร่วมงาน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาร่วมกิจกรรม การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ รวมถึงจัดทีมแพทย์พร้อมพยาบาลอาสาสมัครจิตศรัทธา พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง”
โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2563 จัดโดยวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับองค์การพุทธโลก ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีเครือข่าย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ชายไทยบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาและมหาปูชนียาจารย์ ให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทย ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้สั่งสมบุญบารมี ให้ผู้บวชได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม มีหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
อบรมระหว่างวันที่ 22 พ.ย. 63 – 7 ก.พ. 64 ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ www.บวช.com, www.dmycenter.com
🌟ร่วมทำบุญโดยโอนเข้าบัญชีวัดพระธรรมกาย ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท เลขบัญชี 152-1-20208-7
หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร ให้นำสลิปการโอนหรือพิมพ์สำเนาสลิปมาขอออกใบอนุโมทนาบัตรที่ห้องรับบริจาค หรือโทร. 02-831-1000
แสดงความคิดเห็นของคุณ...