3 ธ.ค. 2020 เวลา 11:18
สุขใจก็บ้านเรานี่แหละค่ะ💞💞
“ ไ ม่ มี ที่ ไ ห น ~~ สุ ข ใ จ เ ท่ า บ้ า น เ ร า ”
เมื่อการอยู่เมืองกรุงถึงจุดอิ่มตัว ผมจึงขอลาออกจากที่ทำงาน เพื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิด... อ่านต่อ
    กลอนพาไป
    ใช่ครับผม