5 ธ.ค. 2020 เวลา 14:57 • ประวัติศาสตร์
“...การนำความเจริญการพัฒนาไปสู่ชนบท หมายถึงไปสู่ประชาชนในชนบทนั้น มีเหตุผลหลายประการ
..
เหตุผลใหญ่ที่สุดข้อแรก ก็คือมนุษยธรรม ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมประเทศกับเรา
..
เหตุผลที่สองที่จะต้องพัฒนาชนบทนั้นคือ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของบ้านเมือง เพื่อความก้าวหน้านอกเหนือจากมนุษยธรรม”
..
พระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะผู้บริหารสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2512
..
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
ขออนุญาตเจ้าของคลิป ตัดต่อบางส่วนนำมาใส่เพลงThe big decision เห็นว่าเหมาะกับคลิปนี้ขอรับ
..
๕ธค.รำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ชตระกูล ศรีสวัสดิ์
❤️❤️❤️❤️❤️❤️